xi măng nha khoa

✅ Tiện lợi Mua HẾT ở 1 nơi
✅ Hàng hóaĐA DẠNG
✅ Giao nhanhNỘI THÀNH 2H
✅ Chính hãng GIÁ TỐT
Hoá trùng hợp (21 sản phẩm)
Vật dụng khác (2 sản phẩm)
Gắn tạm (16 sản phẩm)
Trám hoá trùng hợp (7 sản phẩm)
Kẽm oxit (1 sản phẩm)
MTA bột (2 sản phẩm)
Trám tạm (4 sản phẩm)
Trám bít trộn sẵn (7 sản phẩm)
Quang trùng hợp (12 sản phẩm)
Lưỡng trùng hợp (26 sản phẩm)
SP nội nha khác (1 sản phẩm)
Bond 2 bước (4 sản phẩm)
Bond gắn mắc cài (2 sản phẩm)
SP implant khác (1 sản phẩm)
Composite lỏng (1 sản phẩm)
Máy cắt côn (1 sản phẩm)
Trám bít dạng bột (1 sản phẩm)
Tái tạo cùi (2 sản phẩm)
MTA trộn sẵn (1 sản phẩm)
Etching (1 sản phẩm)
GIỎ HÀNG (0 sản phẩm)

Tổng tiền:

sản phẩm: 0