chất lấy dấu nha khoa

✅ Tiện lợi Mua HẾT ở 1 nơi
✅ Hàng hóaĐA DẠNG
✅ Giao nhanhNỘI THÀNH 2H
✅ Chính hãng GIÁ TỐT
Không đổi màu (10 sản phẩm)
Cao su trộn tay đặc (7 sản phẩm)
Đổi màu (7 sản phẩm)
Lấy dấu khớp cắn, vành khít (1 sản phẩm)
Cao su lỏng (5 sản phẩm)
Khử khuẩn khác (1 sản phẩm)
Chén, bay trộn (2 sản phẩm)
Khử khuẩn bồn nhổ, ống hút (1 sản phẩm)
Răng tạm tỷ lệ 1-1 (1 sản phẩm)
Cao su đặc (1 sản phẩm)
Cao su trộn tay lỏng (2 sản phẩm)
Nứu giả (1 sản phẩm)
GIỎ HÀNG (0 sản phẩm)

Tổng tiền:

sản phẩm: 0