cement nha khoa

✅ Tiện lợi Mua HẾT ở 1 nơi
✅ Hàng hóaĐA DẠNG
✅ Giao nhanhNỘI THÀNH 2H
✅ Chính hãng GIÁ TỐT
Vật dụng khác (5 sản phẩm)
Trám bít dạng bột (2 sản phẩm)
Trám bít trộn sẵn (2 sản phẩm)
Hoá trùng hợp (6 sản phẩm)
Lưỡng trùng hợp (8 sản phẩm)
Trám tạm (2 sản phẩm)
Trám hoá trùng hợp (2 sản phẩm)
Tiêu hao khác (1 sản phẩm)
Gắn tạm (1 sản phẩm)
Cây trám (2 sản phẩm)
Tái tạo cùi (2 sản phẩm)
MTA bột (1 sản phẩm)
GIỎ HÀNG (0 sản phẩm)

Tổng tiền:

sản phẩm: 0