côn trám bít ống tủy gutta percha nha khoa

✅ Tiện lợi Mua HẾT ở 1 nơi
✅ Hàng hóaĐA DẠNG
✅ Giao nhanhNỘI THÀNH 2H
✅ Chính hãng GIÁ TỐT
Trám bít trộn sẵn (5 sản phẩm)
Trám bít dạng bột (3 sản phẩm)
MTA trộn sẵn (2 sản phẩm)
Côn gutta (2 sản phẩm)
Côn gutta tay (2 sản phẩm)
Côn gutta máy (1 sản phẩm)
Côn phụ (1 sản phẩm)
Trám bít khác (3 sản phẩm)
Bôi trơn ống tuỷ (2 sản phẩm)
Côn khác (2 sản phẩm)
GIỎ HÀNG (0 sản phẩm)

Tổng tiền:

sản phẩm: 0