0
Thường 0
0

côn c nha khoa

✅ Tiện lợi Mua HẾT ở 1 nơi
✅ Hàng hóa ĐA DẠNG
✅ Giao nhanh NỘI THÀNH 2H
✅ Chính hãng GIÁ TỐT
Côn giấy (15 sản phẩm)
Côn giấy Pearl Endopia - Absorbent Paper Points Côn giấy Pearl Endopia - Absorbent Paper Points
+
-12%
Hộp 200 cone
Côn giấy Pearl Endopia - Absorbent Paper Points
PEARLDENT Đã bán 8.4k
MEMBERSHIP
Côn giấy máy độ thuôn 4%, 6% Pearl Endopia Côn giấy máy độ thuôn 4%, 6% Pearl Endopia
+
-9%
Hộp
Côn giấy máy độ thuôn 4%, 6% Pearl Endopia
PEARLDENT Đã bán 3.0k
MEMBERSHIP
Côn giấy máy độ thuôn 4%, 6% Gapadent Côn giấy máy độ thuôn 4%, 6% Gapadent
+
-18%
Hộp 200
Côn giấy máy độ thuôn 4%, 6% Gapadent
Gapadent Đã bán 1.1k
MEMBERSHIP
Côn giấy tay (taper 02) Gapadent Côn giấy tay (taper 02) Gapadent
+
-11%
Hộp 200 cây
Côn giấy tay (taper 02) Gapadent
Gapadent Đã bán 3.0k
MEMBERSHIP
Côn giấy có vạch chia Pearl Endopia
+
-12%
Hộp 200 cây
Côn giấy có vạch chia Pearl Endopia
PEARLDENT Đã bán 3.0k
MEMBERSHIP
Côn giấy GGT Dent
+
Hộp 200 cây (6 ống)
Côn giấy GGT Dent
GGT Dent Đã bán 65
MEMBERSHIP
Video Côn giấy máy Absorbent Paper Points độ thuôn 2%, 4%, 6% Sure Endo Côn giấy máy Absorbent Paper Points độ thuôn 2%, 4%, 6% Sure Endo Côn giấy máy Absorbent Paper Points độ thuôn 2%, 4%, 6% Sure Endo
+
-6%
Hộp , Hộp 200 cây, Hộp 100 cây
Côn giấy máy Absorbent Paper Points độ thuôn 2%, 4%, 6% Sure Endo
SURE ENDO Đã bán 891
MEMBERSHIP
Côn giấy Paper có vạch chia Diadent
Chờ hàng về
Hộp 120 cây
Côn giấy Paper có vạch chia Diadent
Diadent Đã bán 3.0k
Côn giấy Protaper Sure Endo
Chờ hàng về
-1%
100 points/Hộp
Côn giấy Protaper Sure Endo
SURE ENDO Đã bán 368
Côn giấy ABSORBENT PAPER POINTS WAVEGOLD SURE ENDO
Chờ hàng về
100points/Hộp
Côn giấy ABSORBENT PAPER POINTS WAVEGOLD SURE ENDO
SURE ENDO Đã bán 85
Côn giấy Absorbent Paper Points Meta Biomed
Ngưng bán
Hộp 200 cây
Côn giấy Absorbent Paper Points Meta Biomed
Meta Biomed Đã bán 244
Video Côn giấy Protaper Dentsply Dentsply Sirona Côn giấy Protaper Dentsply Dentsply Sirona
Ngưng bán
-2%
Hộp 180 cây
Côn giấy Protaper Dentsply Dentsply Sirona
Dentsply Sirona Đã bán 176
Côn gutta (7 sản phẩm)
Côn Gutta có vạch chia Pearl Endopia Côn Gutta có vạch chia Pearl Endopia
+
-9%
Hộp 120 cây, Hộp
Côn Gutta có vạch chia Pearl Endopia
PEARLDENT Đã bán 5.5k
MEMBERSHIP
Côn gutta tay (taper 02) Gapadent Côn gutta tay (taper 02) Gapadent
+
-19%
Hộp 120 cây
Côn gutta tay (taper 02) Gapadent
Gapadent Đã bán 3.0k
MEMBERSHIP
Côn gutta GGT Dent
+
Hộp 120 cây
Côn gutta GGT Dent
GGT Dent Đã bán 448
MEMBERSHIP
Côn Gutta Percha có vạch chia Diadent Côn Gutta Percha có vạch chia Diadent
+
-2%
Hộp 120 cây
Côn Gutta Percha có vạch chia Diadent
Diadent Đã bán 3.9k
MEMBERSHIP
Tặng 1 sản phẩm cho đơn từ 500.000₫
Video Côn gutta Sure Endo Côn gutta Sure Endo
Ngưng bán
-9%
Hộp 120 cây
Côn gutta Sure Endo
SURE ENDO Đã bán 1.1k
Côn Gutta Percha Meta Biomed
Ngưng bán
-1%
Hộp 120 cây
Côn Gutta Percha Meta Biomed
Meta Biomed Đã bán 240
Côn chính GP cho trâm máy COLOR CODED Dentsply Dentsply Sirona
Ngưng bán
Hộp 120 cái
Côn chính GP cho trâm máy COLOR CODED Dentsply Dentsply Sirona
Dentsply Sirona Đã bán 9
Côn phụ (4 sản phẩm)
Côn phụ ABCD Pearl Endopia Côn phụ ABCD Pearl Endopia
+
-15%
Hộp 120 cái
Côn phụ ABCD Pearl Endopia
PEARLDENT Đã bán 5.5k
MEMBERSHIP
Côn phụ ABCD Gapadent
+
Hộp 100 cây
Côn phụ ABCD Gapadent
Gapadent Đã bán 2.0k
MEMBERSHIP
Côn phụ ABCD Gutta Percha Auxiliary Densply Dentsply Sirona
+
Hộp 120 cây
Côn phụ ABCD Gutta Percha Auxiliary Densply Dentsply Sirona
Dentsply Sirona Đã bán 792
MEMBERSHIP
Côn phụ ABCD Diadent
Chờ hàng về
-3%
Hộp 120 cái
Côn phụ ABCD Diadent
Diadent Đã bán 1.3k
Côn gutta máy (8 sản phẩm)
Côn gutta máy độ thuôn 4%, 6% Pearl Endopia Côn gutta máy độ thuôn 4%, 6% Pearl Endopia
+
-13%
Hộp 60 cây
Côn gutta máy độ thuôn 4%, 6% Pearl Endopia
PEARLDENT Đã bán 5.3k
MEMBERSHIP
Côn gutta máy độ thuôn 4%, 6% Gapadent Côn gutta máy độ thuôn 4%, 6% Gapadent
+
-18%
Hộp 60 cây
Côn gutta máy độ thuôn 4%, 6% Gapadent
Gapadent Đã bán 1.7k
MEMBERSHIP
Côn Gutta GGTDent Trung Quốc
+
Hộp
Côn Gutta GGTDent Trung Quốc
Trung Quốc Đã bán 609
MEMBERSHIP
Côn gutta máy độ thuôn 4%, 5%, 6% Sure Endo Côn gutta máy độ thuôn 4%, 5%, 6% Sure Endo
+
-6%
Hộp 60 cây
Côn gutta máy độ thuôn 4%, 5%, 6% Sure Endo
SURE ENDO Đã bán 3.4k
MEMBERSHIP
Côn Gutta Bio độ thuôn 2%, 4%, 6% Sure Endo Côn Gutta Bio độ thuôn 2%, 4%, 6% Sure Endo
+
Hộp 120 cây, Hộp 60 cây
Côn Gutta Bio độ thuôn 2%, 4%, 6% Sure Endo
SURE ENDO Đã bán 1.1k
MEMBERSHIP
Ngày vàng 7.7
Video Côn gutta máy độ thuôn 4%, 6% Roeko Coltene Côn gutta máy độ thuôn 4%, 6% Roeko Coltene
+
Hộp
Côn gutta máy độ thuôn 4%, 6% Roeko Coltene
Coltene Đã bán 70
MEMBERSHIP
Côn gutta máy độ thuôn 4%, 6% Diadent
Chờ hàng về
-4%
Hộp 60 cây
Côn gutta máy độ thuôn 4%, 6% Diadent
Diadent Đã bán 3.0k
Video Côn gutta có độ thuôn Cerkamed Côn gutta có độ thuôn Cerkamed
Ngưng bán
Hộp
Côn gutta có độ thuôn Cerkamed
Cerkamed Đã bán 42
Côn Protaper (10 sản phẩm)
Côn Protaper (F1,F2,F3) Gapadent Côn Protaper (F1,F2,F3) Gapadent
+
-32%
Hộp 60 cây
Côn Protaper (F1,F2,F3) Gapadent
Gapadent Đã bán 909
MEMBERSHIP
Côn Gutta Protaper X-Protype Pearl Dent Côn Gutta Protaper X-Protype Pearl Dent
+
-32%
Hộp 60 cây
Côn Gutta Protaper X-Protype Pearl Dent
PEARLDENT Đã bán 2.4k
MEMBERSHIP
Côn Protaper Densply Dentsply Sirona
+
Hộp 60 cây
Côn Protaper Densply Dentsply Sirona
Dentsply Sirona Đã bán 2.2k
MEMBERSHIP
Cone Protaper GGT Trung Quốc Cone Protaper GGT Trung Quốc
+
-21%
Hộp
Cone Protaper GGT Trung Quốc
Trung Quốc Đã bán 9
MEMBERSHIP
Côn GP PROTAPER NEXT Dentsply Sirona
+
Hộp
Côn GP PROTAPER NEXT Dentsply Sirona
Dentsply Sirona Đã bán 120
MEMBERSHIP
Video Côn PROTAPER OBTURATO Dentsply Sirona Côn PROTAPER OBTURATO Dentsply Sirona
+
Hộp 6 cây
Côn PROTAPER OBTURATO Dentsply Sirona
Dentsply Sirona Đã bán 9
MEMBERSHIP
Côn sinh học Bio GP Protaper Sure Endo
Chờ hàng về
-2%
Hộp 60 cái
Côn sinh học Bio GP Protaper Sure Endo
SURE ENDO Đã bán 522
Video Côn Protaper GOLD Gutta-Percha Points Finishing Dentsply Sirona Côn Protaper GOLD Gutta-Percha Points Finishing Dentsply Sirona
Chờ hàng về
Hộp
Côn Protaper GOLD Gutta-Percha Points Finishing Dentsply Sirona
Dentsply Sirona Đã bán 80
Côn sinh học Bio GP Protaper Next Sure Endo
Chờ hàng về
-1%
60 points/Hộp
Côn sinh học Bio GP Protaper Next Sure Endo
SURE ENDO Đã bán 45
Côn Protaper Diadent
Chờ hàng về
-2%
Hộp 60 cây
Côn Protaper Diadent
Diadent Đã bán 200
Máy cắt côn (8 sản phẩm)
Video Máy cắt Cone Gutta Model VW Máy cắt Cone Gutta Model VW Máy cắt Cone Gutta Model VW
+
-17%
Cái
Máy cắt Cone Gutta Model VW
Trung Quốc Đã bán 663
MEMBERSHIP
Mua 2 giá còn 307.000₫, Mua 3 giá còn 301.000₫, Mua 5 giá còn 289.000₫
Video Máy cắt côn bằng nhiệt C-Blade hàng chính hãng Coxo Máy cắt côn bằng nhiệt C-Blade hàng chính hãng Coxo
+
Vỉ , Cái
Máy cắt côn bằng nhiệt C-Blade hàng chính hãng Coxo
Coxo Đã bán 340
MEMBERSHIP
Dụng cụ đo và cắt côn Gutta-percha R1 PLUS
+
Cái
Dụng cụ đo và cắt côn Gutta-percha R1 PLUS
Woodpecker Đã bán 30
MEMBERSHIP
Dụng cụ đo và cắt côn gutta tiện lợi loại tốt
Chờ hàng về
-17%
Cái
Dụng cụ đo và cắt côn gutta tiện lợi loại tốt
#Khác Đã bán 9
Video Máy cắt côn - THERMAPREP 2 Dentsply Sirona Máy cắt côn - THERMAPREP 2 Dentsply Sirona
Chờ hàng về
Bộ 1 cái
Máy cắt côn - THERMAPREP 2 Dentsply Sirona
Dentsply Sirona Đã bán 9
Video MÁY CẮT CÔN GP EASY II ( Đèn Led 10W ) APOZA MÁY CẮT CÔN GP EASY II ( Đèn Led 10W ) APOZA
Ngưng bán
Cái
MÁY CẮT CÔN GP EASY II ( Đèn Led 10W ) APOZA
APOZA Đã bán 18
Linh kiện đầu tips máy cắt Côn APOZA
Ngưng bán
Cái
Linh kiện đầu tips máy cắt Côn APOZA
APOZA Đã bán 48
dụng cụ cắt côn Heat Cutte YDM
Ngưng bán
Cái
dụng cụ cắt côn Heat Cutte YDM
YDM Đã bán 30
Dung dịch mềm côn (6 sản phẩm)
Dung dịch làm mềm Côn Carvene PREVEST Dung dịch làm mềm Côn Carvene PREVEST
+
-11%
Lọ
Dung dịch làm mềm Côn Carvene PREVEST
PREVEST Đã bán 942
MEMBERSHIP
Dung môi làm mềm Gutta Percha GSOL MAARC Dung môi làm mềm Gutta Percha GSOL MAARC
+
-26%
Lọ 15ml
Dung môi làm mềm Gutta Percha GSOL MAARC
MAARC Đã bán 480
MEMBERSHIP
Thuốc làm mềm cone Eugenate Desobturator Solution PD
+
Hộp 15ml
Thuốc làm mềm cone Eugenate Desobturator Solution PD
PD Đã bán 18
MEMBERSHIP
Dung dịch tan côn, mềm côn Gutta
Ngưng bán
-3%
Chai 15ml
Dung dịch tan côn, mềm côn Gutta
Khác Đã bán 180
Nước làm mềm cone Elite Elite - Singappore
Ngưng bán
Lọ 15ml
Nước làm mềm cone Elite Elite - Singappore
Elite - Singappore Đã bán 9
Thuốc làm mềm cone Eugenate Desobturator PD
Ngưng bán
chai 15ml
Thuốc làm mềm cone Eugenate Desobturator PD
PD Đã bán 9
Sản phẩm sách chỉnh nha (2 sản phẩm)
Công nghệ tiên tiến trong Chỉnh nha Công nghệ tiên tiến trong Chỉnh nha
+
-7%
Cuốn
Công nghệ tiên tiến trong Chỉnh nha
#Khác Đã bán 45
MEMBERSHIP
Đạt thành công Lâm sàng trong Chỉnh nha mặt lưỡi Đạt thành công Lâm sàng trong Chỉnh nha mặt lưỡi
+
-7%
Quyển
Đạt thành công Lâm sàng trong Chỉnh nha mặt lưỡi
#Khác Đã bán 18
MEMBERSHIP
Tiêu hao khác (1 sản phẩm)
Video BỘ KIT TEST XÉT NGHIỆM NHANH SARS-COV-2 RAPIDFOR - BYT công nhận Vitrosens BỘ KIT TEST XÉT NGHIỆM NHANH SARS-COV-2 RAPIDFOR - BYT công nhận Vitrosens BỘ KIT TEST XÉT NGHIỆM NHANH SARS-COV-2 RAPIDFOR - BYT công nhận Vitrosens
+
-26%
Bộ
BỘ KIT TEST XÉT NGHIỆM NHANH SARS-COV-2 RAPIDFOR - BYT công nhận Vitrosens
Vitrosens Đã bán 192
MEMBERSHIP
Cao su trộn tay đặc (4 sản phẩm)
Cao su lấy dấu C Silicone Zetaplus Soft đặc, mềm Zhermack
+
Hộp 900ml
Cao su lấy dấu C Silicone Zetaplus Soft đặc, mềm Zhermack
Zhermack Đã bán 496
MEMBERSHIP
Video Silicone dùng trong labo Zetalabor Zhermack Silicone dùng trong labo Zetalabor Zhermack
+
Hộp
Silicone dùng trong labo Zetalabor Zhermack
Zhermack Đã bán 55
MEMBERSHIP
Cao su lấy dấu Prestige Putty - Silicone A VANNINI
Chờ hàng về
hộp
Cao su lấy dấu Prestige Putty - Silicone A VANNINI
VANNINI Đã bán 24
Cao su lấy dấu c silicone Ormadent Putty Major
Ngưng bán
Hộp 900ml
Cao su lấy dấu c silicone Ormadent Putty Major
Major Đã bán 30
Sáp giảm đau (1 sản phẩm)
Sáp và silicone chỉnh nha Sáp và silicone chỉnh nha
+
-41%
Cái lẻ
Sáp và silicone chỉnh nha
#Khác Đã bán 10.5k
MEMBERSHIP
Mua 5 giá còn 11.200₫, Mua 10 giá còn 10.400₫, Mua 20 giá còn 8.900₫, Tặng 2 sản phẩm cho đơn từ 500.000₫
Mũi mài kim cương (12 sản phẩm)
Mũi khoan Mani SI -Chóp ngược đơn - Single Inverted Cone (SI) Mũi khoan Mani SI -Chóp ngược đơn - Single Inverted Cone (SI)
+
-14%
Vỉ
Mũi khoan Mani SI -Chóp ngược đơn - Single Inverted Cone (SI)
Mani Đã bán 1.0k
MEMBERSHIP
Mua 3 giá còn 105.000₫, Mua 20 giá còn 103.000₫, Mua 50 giá còn 102.000₫
Mũi khoan Mani DI - Chóp ngược đôi-Double Inverted Cone (DI) Mũi khoan Mani DI - Chóp ngược đôi-Double Inverted Cone (DI)
+
-14%
Vỉ
Mũi khoan Mani DI - Chóp ngược đôi-Double Inverted Cone (DI)
Mani Đã bán 224
MEMBERSHIP
Mua 3 giá còn 105.000₫, Mua 20 giá còn 103.000₫, Mua 50 giá còn 102.000₫
CARBBUR FINISH CONESQUARE FG Dentsply Sirona
+
Mũi, Vỉ 5 cái
CARBBUR FINISH CONESQUARE FG Dentsply Sirona
Dentsply Sirona Đã bán 8
MEMBERSHIP
Mũi khoan CAVITY BURS CONE SQUARE Dentsply Sirona
+
Vỉ 5 cái
Mũi khoan CAVITY BURS CONE SQUARE Dentsply Sirona
Dentsply Sirona Đã bán 9
MEMBERSHIP
CARBBUR FINISH CONE Dentsply Sirona
+
-1%
Vỉ 5 cái
CARBBUR FINISH CONE Dentsply Sirona
Dentsply Sirona Đã bán 9
MEMBERSHIP
CARBBUR INVERTED CONE Dentsply Sirona
+
Vỉ 5 cái
CARBBUR INVERTED CONE Dentsply Sirona
Dentsply Sirona Đã bán 9
MEMBERSHIP
Mũi khoan kim cương FG 164 - 852 POINTED CONE MDT
Chờ hàng về
Vỉ
Mũi khoan kim cương FG 164 - 852 POINTED CONE MDT
MDT Đã bán 42
Mũi khoan kim cương RA 167 - 859L POINTED CONE MDT
Chờ hàng về
Vỉ
Mũi khoan kim cương RA 167 - 859L POINTED CONE MDT
MDT Đã bán 9
Mũi khoan kim cương FG 167 - 859L POINTED CONE MDT
Chờ hàng về
Cái
Mũi khoan kim cương FG 167 - 859L POINTED CONE MDT
MDT Đã bán 9
Mũi Diamond Bur Cone Flat End Medium Dentsply Sirona
Ngưng bán
Vỉ 6 cái
Mũi Diamond Bur Cone Flat End Medium Dentsply Sirona
Dentsply Sirona Đã bán 9
Mũi Diamond Bur Prep. Cone Coarse Dentsply Sirona
Ngưng bán
Vỉ 6 cái
Mũi Diamond Bur Prep. Cone Coarse Dentsply Sirona
Dentsply Sirona Đã bán 9
Mũi DC CYLINDER/CONE FG Dentsply Sirona
Ngưng bán
Vỉ 5 cái
Mũi DC CYLINDER/CONE FG Dentsply Sirona
Dentsply Sirona Đã bán 9
SP dụng cụ khám (6 sản phẩm)
Video Cán gương Osung Mirror Silicone, 2MHC1 Cán gương Osung Mirror Silicone, 2MHC1 Cán gương Osung Mirror Silicone, 2MHC1
+
Cái
Cán gương Osung Mirror Silicone, 2MHC1
Osung Đã bán 9
MEMBERSHIP
Cán gương Osung Mirror Handle, Silicone Cán gương Osung Mirror Handle, Silicone
+
Cái
Cán gương Osung Mirror Handle, Silicone
Osung Đã bán 9
MEMBERSHIP
Video Cán gương Osung Mirror Silicone, 2MHC2 Cán gương Osung Mirror Silicone, 2MHC2 Cán gương Osung Mirror Silicone, 2MHC2
+
Hộp 5 Cái
Cán gương Osung Mirror Silicone, 2MHC2
Osung Đã bán 9
MEMBERSHIP
Video Cán gương Osung Mirror Silicone, Metal 2MHS1 Cán gương Osung Mirror Silicone, Metal 2MHS1 Cán gương Osung Mirror Silicone, Metal 2MHS1
+
-73%
Cái
Cán gương Osung Mirror Silicone, Metal 2MHS1
Osung Đã bán 9
MEMBERSHIP
Video Cán gương Osung Mirror Silicone ,2MHS3 Cán gương Osung Mirror Silicone ,2MHS3 Cán gương Osung Mirror Silicone ,2MHS3
+
-73%
Cái
Cán gương Osung Mirror Silicone ,2MHS3
Osung Đã bán 9
MEMBERSHIP
Video Cán gương Osung Mirror Silicone, 2MHC3 Cán gương Osung Mirror Silicone, 2MHC3 Cán gương Osung Mirror Silicone, 2MHC3
+
-73%
Cái
Cán gương Osung Mirror Silicone, 2MHC3
Osung Đã bán 9
MEMBERSHIP
Máy nội nha (1 sản phẩm)
Dụng cụ cắt cone bằng nhiệt FI-P Woodpecker
+
Máy
Dụng cụ cắt cone bằng nhiệt FI-P Woodpecker
Woodpecker Đã bán 9
MEMBERSHIP
Lấy dấu khớp cắn, vành khít (1 sản phẩm)
Video Cao su lấy dấu khớp cắn O-Bite Silicone VPS DMG Cao su lấy dấu khớp cắn O-Bite Silicone VPS DMG
+
-1%
Ống 50ml
Cao su lấy dấu khớp cắn O-Bite Silicone VPS DMG
DMG Đã bán 2.9k
MEMBERSHIP
Nha chu (4 sản phẩm)
Video Cây nạo túi Gracey- Silicone handle, Mini five Osung Cây nạo túi Gracey- Silicone handle, Mini five Osung Cây nạo túi Gracey- Silicone handle, Mini five Osung
+
Cái
Cây nạo túi Gracey- Silicone handle, Mini five Osung
Osung Đã bán 9
MEMBERSHIP
Video Cây nạo túi Gracey- Silicone handle, LM type Osung Cây nạo túi Gracey- Silicone handle, LM type Osung Cây nạo túi Gracey- Silicone handle, LM type Osung
+
Cái
Cây nạo túi Gracey- Silicone handle, LM type Osung
Osung Đã bán 9
MEMBERSHIP
Cây nạo túi Universal Curette Silicone handle osung Cây nạo túi Universal Curette Silicone handle osung
+
Cái
Cây nạo túi Universal Curette Silicone handle osung
Osung Đã bán 9
MEMBERSHIP
Cây nạo túi Gracey-Silicone handle, Standard Osung
Chờ hàng về
Cái
Cây nạo túi Gracey-Silicone handle, Standard Osung
Osung Đã bán 55
Cây trám (1 sản phẩm)
Video Dụng cụ trám composite - Composite Instrument- Silicone handle osung Dụng cụ trám composite - Composite Instrument- Silicone handle osung Dụng cụ trám composite - Composite Instrument- Silicone handle osung
+
Cái
Dụng cụ trám composite - Composite Instrument- Silicone handle osung
Osung Đã bán 9
MEMBERSHIP
Vật dụng khác (2 sản phẩm)
Video Thám châm nội nha - Endodontic Explorer- Silicone handle Osung Thám châm nội nha - Endodontic Explorer- Silicone handle Osung Thám châm nội nha - Endodontic Explorer- Silicone handle Osung
+
Cái
Thám châm nội nha - Endodontic Explorer- Silicone handle Osung
Osung Đã bán 9
MEMBERSHIP
Miếng Silicon tăng cường vững Arti-Grip silicone sleeves Dr.Jean Bausch
+
-1%
cái
Miếng Silicon tăng cường vững Arti-Grip silicone sleeves Dr.Jean Bausch
Dr.Jean Bausch Đã bán 9
MEMBERSHIP
Đánh bóng sứ (2 sản phẩm)
Mũi sillicone đánh bóng sứ NTI
+
Cái
Mũi sillicone đánh bóng sứ NTI
NTI Đã bán 2.7k
MEMBERSHIP
Mũi Silicone đánh bóng sứ EVE ECOCERAM NTI
Chờ hàng về
cái
Mũi Silicone đánh bóng sứ EVE ECOCERAM NTI
NTI Đã bán 9
Súng cao su 1-1 (2 sản phẩm)
Video Súng bắn Silicone / Acrytem Dispenser Gun for Elite HD+ Zhermack Súng bắn Silicone / Acrytem Dispenser Gun for Elite HD+ Zhermack
+
Cái
Súng bắn Silicone / Acrytem Dispenser Gun for Elite HD+ Zhermack
NSJ Đã bán 172
MEMBERSHIP
Súng bắn Silicone dạng lỏng HRS
Ngưng bán
CÁI
Súng bắn Silicone dạng lỏng HRS
HRS Đã bán 9
Máy lèn nhiệt (1 sản phẩm)
MÁY ỐP CÔN NHIỆT EQ-V Meta Biomed
Chờ hàng về
Bộ
MÁY ỐP CÔN NHIỆT EQ-V Meta Biomed
Meta Biomed Đã bán 7
Côn khác (8 sản phẩm)
Côn Bio Gutta Percha cho trâm nội nha Reciproc SURE ENDO
Chờ hàng về
-2%
Hộp 60 cái
Côn Bio Gutta Percha cho trâm nội nha Reciproc SURE ENDO
SURE ENDO Đã bán 384
Côn sinh học Bio GP cho trâm nội nha Waveone Gold SURE ENDO
Chờ hàng về
-2%
Hộp 60 cái
Côn sinh học Bio GP cho trâm nội nha Waveone Gold SURE ENDO
SURE ENDO Đã bán 180
Côn Gutta Percha Preciproc Blue VDW
Chờ hàng về
-1%
Hộp
Côn Gutta Percha Preciproc Blue VDW
VDW Đã bán 50
Côn sinh học Bio Gutta Percha cho trâm Reciproc
Chờ hàng về
Hộp 120 cây, Hộp 60 cây
Côn sinh học Bio Gutta Percha cho trâm Reciproc
SURE ENDO Đã bán 9
Côn GP WAVEONE GOLD Dentsply Sirona
Ngưng bán
Hộp 60 cây
Côn GP WAVEONE GOLD Dentsply Sirona
Dentsply Sirona Đã bán 9
Video Côn Gutta Dia-ProISO Plus Diadent Côn Gutta Dia-ProISO Plus Diadent
Ngưng bán
Hộp
Côn Gutta Dia-ProISO Plus Diadent
Diadent Đã bán 9
Hộp đựng côn Gutta Percha Case YDM
Ngưng bán
Cái
Hộp đựng côn Gutta Percha Case YDM
YDM Đã bán 9
Cone chính gutta percha Greater Taper Roeko Coltene
Ngưng bán
Hộp
Cone chính gutta percha Greater Taper Roeko Coltene
Coltene Đã bán 9
Hộp đựng trâm (2 sản phẩm)
Hộp đựng Côn nội nha S002D Trung Quốc
Chờ hàng về
Cái
Hộp đựng Côn nội nha S002D Trung Quốc
Trung Quốc Đã bán 9
Hộp Đựng Cone - S002D Trung Quốc
Ngưng bán
-2%
Hộp
Hộp Đựng Cone - S002D Trung Quốc
Trung Quốc Đã bán 48
Dụng cụ phẫu thuật khác (2 sản phẩm)
Tay dủa kẻ thủ công Jaintek Korea
Chờ hàng về
Cây
Tay dủa kẻ thủ công Jaintek Korea
Jaintek Dental Đã bán 7
Đầu nối ống nước phẫu thuật - Silicone tube with tube-tube connector MECTRON
Ngưng bán
cái
SP implant khác (1 sản phẩm)
MEGA ISQ - Công nghệ độc đáo từ Osstell			 MEGAGEN
Chờ hàng về
Máy
MEGA ISQ - Công nghệ độc đáo từ Osstell MEGAGEN
MEGAGEN Đã bán 1
Ghế cao cấp (2 sản phẩm)
Ghế nha khoa GRACE – X6, Công nghệ Nhật YS Dental
Chờ hàng về
Cái
Ghế nha khoa GRACE – X6, Công nghệ Nhật YS Dental
YS Dental Đã bán 1
Ghế nha khoa GRACE – X1, Công nghệ Nhật YS Dental
Chờ hàng về
Cái
Lưỡng trùng hợp (1 sản phẩm)
Video TOTAL CRAM - Công thức đặc biệt dành cho Toàn Sứ và Veneer ITENA TOTAL CRAM - Công thức đặc biệt dành cho Toàn Sứ và Veneer ITENA
Chờ hàng về
Tuýp 8g
Sản phẩm đèn trám (1 sản phẩm)
Video Đèn quang trùng hợp công nghệ LED có dây Bluephase NMC Ivoclar Vivadent Đèn quang trùng hợp công nghệ LED có dây Bluephase NMC Ivoclar Vivadent
Chờ hàng về
Cái
Đèn quang trùng hợp công nghệ LED có dây Bluephase NMC Ivoclar Vivadent
Ivoclar Vivadent Đã bán 60
Composite gắn mắc cài (2 sản phẩm)
Cao su đổ mẫu Die Silicone Voco
Chờ hàng về
hộp 02 tuýp đôi 50ml.
Cao su đổ mẫu Die Silicone Voco
Voco Đã bán 9
Silicone đổ mẫu dùng cho phục hồi composite gián tiếp trong 1 lần hẹn Die Silicone Voco
Ngưng bán
Hộp 2 ống 50ml
Cao su lỏng (2 sản phẩm)
Cao su lấy dấu nhẹ Prestige Aplus light Addition Silicones VANNINI
Chờ hàng về
Hộp 2 cặp (50ml x 2)
Cao su lấy dấu nhẹ Prestige Aplus light Addition Silicones VANNINI
VANNINI Đã bán 36
Chất lấy dấu Light Silicone Sharp Premium Parkell
Chờ hàng về
2 ống 50ml
Chất lấy dấu Light Silicone Sharp Premium Parkell
Parkell Đã bán 8
CBCT (1 sản phẩm)
Máy chụp CT Cone Beam Toàn Hàm Sọ Mặt Vatech Pax-I 3D Smart
Chờ hàng về
Cái
Máy chụp CT Cone Beam Toàn Hàm Sọ Mặt Vatech Pax-I 3D Smart
Vatech Đã bán 9
Không đổi màu (1 sản phẩm)
Alginates lấy dấu Protesil labor Condensation Silicones VANNINI
Chờ hàng về
Thùng 25kg
Alginates lấy dấu Protesil labor Condensation Silicones VANNINI
VANNINI Đã bán 9
Trám bít khác (4 sản phẩm)
Côn Ca(OH)2 - Roeko Hydroxy Calcium Point
Ngưng bán
Cái
Côn Ca(OH)2 - Roeko Hydroxy Calcium Point
Coltene Đã bán 9
Côn có mã màu Iso 2% (15-40) - Hygenic Gutta ISO color 2% & 6%
Ngưng bán
Bộ
Côn có mã màu Iso 2% (15-40) - Hygenic Gutta ISO color 2% & 6%
Coltene Đã bán 9
Video Côn giấy có mã màu Iso 15-40 - Roeko Paper Points Top Color ISO 2% Côn giấy có mã màu Iso 15-40 - Roeko Paper Points Top Color ISO 2%
Ngưng bán
Hộp
Côn chlorhexidine - Roeko Activ Point CHX
Ngưng bán
Hộp
Côn chlorhexidine - Roeko Activ Point CHX
Coltene Đã bán 7
Banh, kẹp (1 sản phẩm)
Kẹp Côn by DR.DIRK BROZIO 22.107.21 Helmut Zepf
Ngưng bán
Cây
Kẹp Côn by DR.DIRK BROZIO 22.107.21 Helmut Zepf
Helmut Zepf Đã bán 9
Bóc tách (1 sản phẩm)
Video Bộ nạo túi công nghệ - Everedge Curettes Bộ nạo túi công nghệ - Everedge Curettes
Ngưng bán
Cái
Bộ nạo túi công nghệ - Everedge Curettes
Hu-Friedy Đã bán 9
Tăm nước cá nhân (1 sản phẩm)
MÁY TĂM NƯỚC CẦM TAY CÔNG NGHỆ SIÊU ÂM EW1513 Panasonic
Ngưng bán
Cái
MÁY TĂM NƯỚC CẦM TAY CÔNG NGHỆ SIÊU ÂM EW1513 Panasonic
Panasonic Đã bán 9
SP nội nha khác (1 sản phẩm)
Tan cone (G-Sol)
Ngưng bán
Cái
Tan cone (G-Sol)
#Khác Đã bán 9
SP labo khác (1 sản phẩm)
Chai silicone xịt nhựa dẻo
Ngưng bán
Chai
Chai silicone xịt nhựa dẻo
Hàng thiết yếu Đã bán 8
Chén, bay trộn (1 sản phẩm)
Cây trộn Silicone - Spatula for Silicones
Ngưng bán
Cái
Cây trộn Silicone - Spatula for Silicones
Zhermack Đã bán 9
Sản phẩm máy cạo vôi (1 sản phẩm)
Nắp tay cạo vôi có đèn_ Handpiece LED-cone MECTRON
Ngưng bán
cái
Nắp tay cạo vôi có đèn_ Handpiece LED-cone MECTRON
MECTRON Đã bán 8
Cao su trộn tay lỏng (1 sản phẩm)
Chất lấy dấu dạng lỏng silicone Elite P&P Light Body Zhermack
Ngưng bán
-2%
Hộp
Chất lấy dấu dạng lỏng silicone Elite P&P Light Body Zhermack
Zhermack Đã bán 152
Thun chuỗi (1 sản phẩm)
Thun Chuỗi Liên Tục/Ngắn/Dài Màu Trong Silicone CLASSIC CHAIN – CLEAR
Ngưng bán
-1%
Cuộn
Thun Chuỗi Liên Tục/Ngắn/Dài Màu Trong Silicone CLASSIC CHAIN – CLEAR
Ortho Organizer Đã bán 9
Mũi mài khác (1 sản phẩm)
Mũi mài Prima Tungsten Carbide HP 33 đến 41 – inverted cone / nón ngược
Ngưng bán
-1%
5 cây/ vĩ
Sản phẩm minivít (1 sản phẩm)
Phụ kiện Mini vít
Ngưng bán
Cái
Phụ kiện Mini vít
#Khác - Hàn Quốc Đã bán 9
Thun kéo liên hàm (1 sản phẩm)
Thun kéo liên hàm Silicone Morelli
Ngưng bán
Túi/1000sợi
Thun kéo liên hàm Silicone Morelli
Morelli Đã bán 9
Phôi sứ Zirconia (1 sản phẩm)
Dung dịch làm sạch Silicone Remover Tokuyama
Ngưng bán
lọ 7ml
Dung dịch làm sạch Silicone Remover Tokuyama
Tokuyama Đã bán 9
KHÁCH HÀNG CŨNG TÌM KIẾM
 • côn giấy
 • côn
 • côn gutta
 • côn chính
 • côn phụ
 • côn máy
 • máy cắt côn
 • cắt côn
 • côn f1
 • côn giấy
 • côn phụ b
 • côn diadent
 • mềm côn
 • côn gutta 4%
 • côn chính 25
 • côn bio
 • côn
 • tan côn
 • côn f2
 • côn f1 f2 f3
GIỎ HÀNG (0 sản phẩm)

Tổng tiền:

sản phẩm: 0