a3 nha khoa

✅ Tiện lợi Mua HẾT ở 1 nơi
✅ Hàng hóaĐA DẠNG
✅ Giao nhanhNỘI THÀNH 2H
✅ Chính hãng GIÁ TỐT
Tăm nước cá nhân (1 sản phẩm)
Nhựa nấu (1 sản phẩm)
Trám hoá trùng hợp (5 sản phẩm)
Composite đặc (35 sản phẩm)
Composite lỏng (27 sản phẩm)
Dây duy trì (1 sản phẩm)
Composite nhộng lỏng (1 sản phẩm)
Composite nhộng đặc (4 sản phẩm)
Răng tạm tỷ lệ 1-1 (4 sản phẩm)
Răng tạm tỷ lệ 1-10 (5 sản phẩm)
Nhựa tự cứng (4 sản phẩm)
Vật liệu labo khác (1 sản phẩm)
Mũi mài kim cương (2 sản phẩm)
Mặt răng tạm (1 sản phẩm)
Micromotor (1 sản phẩm)
Quang trùng hợp (1 sản phẩm)
Tái tạo cùi (2 sản phẩm)
Sứ kim loại (8 sản phẩm)
Phôi sứ Zirconia (3 sản phẩm)
Composite khác (1 sản phẩm)
Sứ không kim loại (5 sản phẩm)
Composite trám khối (1 sản phẩm)
Máy cạo vôi (1 sản phẩm)
Trám tạm (1 sản phẩm)
Lưỡng trùng hợp (2 sản phẩm)
Hoá trùng hợp (2 sản phẩm)
Cad/Cam (1 sản phẩm)
Răng nhựa (1 sản phẩm)
Bột đánh bóng (1 sản phẩm)
Răng composite (1 sản phẩm)
Dụng cụ phẫu thuật khác (1 sản phẩm)
GIỎ HÀNG (0 sản phẩm)

Tổng tiền:

sản phẩm: 0