RĂNG composite tháo lắp SCHOTTLANDER - Vĩ
RĂNG composite tháo lắp SCHOTTLANDER - Vĩ
RĂNG composite tháo lắp SCHOTTLANDER - Vĩ
RĂNG composite tháo lắp SCHOTTLANDER - Vĩ
RĂNG composite tháo lắp SCHOTTLANDER - Vĩ
RĂNG composite tháo lắp SCHOTTLANDER - Vĩ
RĂNG composite tháo lắp SCHOTTLANDER - Vĩ
RĂNG composite tháo lắp SCHOTTLANDER - Vĩ

RĂNG composite tháo lắp SCHOTTLANDER - Vĩ

Giá
Special Price 750.000₫
Lợi ích khi mua hàng
Miễn phí vận chuyển cho đơn hàng từ 1.000.000đ
Được hoàn +7.500₫ sử dụng cho lần mua sau
Hàng thật với mô tả (hoàn tiền 111% nếu không đúng mô tả)
Giá cạnh tranh nhất thị trường, nhiều khách hàng đã mua ở Sannhakhoa.vn
Quy cách
Tên sản phẩm
Đơn vị
Giá
Số lượng
Răng cối hàm dưới - màu A1 - L64.8mm; H8.3mm
Special Price 750.000₫
Răng cối hàm dưới - màu A1 - L67.8mm; H8.6mm
Special Price 750.000₫
Răng cối hàm dưới - màu A1 -L73.2mm; H9.4mm
Special Price 750.000₫
Răng cối hàm dưới - màu A2 - L64.8mm; H8.3mm
Special Price 750.000₫
Răng cối hàm dưới - màu A2 - L67.8mm; H8.6mm
Special Price 750.000₫
Răng cối hàm dưới - màu A2 -L63.2mm; H7.8mm
Special Price 750.000₫
Răng cối hàm dưới - màu A2 -L73.2mm; H9.4mm
Special Price 750.000₫
Răng cối hàm dưới - màu A3 - L64.8mm; H8.3mm
Special Price 750.000₫
Răng cối hàm dưới - màu A3 - L67.8mm; H8.6mm
Special Price 750.000₫
Răng cối hàm dưới - màu A3 -L73.2mm; H9.4mm
Special Price 750.000₫
Răng cối hàm dưới - màu A3.5 - L64.8mm; H8.3mm
Special Price 750.000₫
Răng cối hàm dưới - màu A3.5 - L67.8mm; H8.6mm
Special Price 750.000₫
Răng cối hàm dưới - màu A3.5 -L63.2mm; H7.8mm
Special Price 750.000₫
Răng cối hàm dưới - màu A3.5 -L73.2mm; H9.4mm
Special Price 750.000₫
Răng cối hàm dưới - màu B1 - L64.8mm; H8.3mm
Special Price 750.000₫
Răng cối hàm dưới - màu B1 - L67.8mm; H8.6mm
Special Price 750.000₫
Răng cối hàm dưới - màu B2 - L64.8mm; H8.3mm
Special Price 750.000₫
Răng cối hàm dưới - màu B2 - L67.8mm; H8.6mm
Special Price 750.000₫
Răng cối hàm dưới - màu tẩy trắng BL2 - L64.8mm; H8.3mm
Special Price 750.000₫
Răng cối hàm dưới - màu tẩy trắng BL2 - L67.8mm; H8.6mm
Special Price 750.000₫
Răng cối hàm dưới - màu tẩy trắng BL2 -L63.2mm; H7.8mm
Special Price 750.000₫
Răng cối hàm dưới - màu tẩy trắng BL2 -L73.2mm; H9.4mm
Special Price 750.000₫
Răng cối hàm trên - màu A1 - L59.4mm, H8.5mm
Special Price 750.000₫
Răng cối hàm trên - màu A1 - L61.2mm; H8.4mm
Special Price 750.000₫
Răng cối hàm trên - màu A1 -L63.4; H9.3mm
Special Price 750.000₫
Răng cối hàm trên - màu A1 -L68.0mm; H10.4mm
Special Price 750.000₫
Răng cối hàm trên - màu A2 - L59.4mm, H8.5mm
Special Price 750.000₫
Răng cối hàm trên - màu A2 - L61.2mm; H8.4mm
Special Price 750.000₫
Răng cối hàm trên - màu A2 -L63.4; H9.3mm
Special Price 750.000₫
Răng cối hàm trên - màu A2 -L68.0mm; H10.4mm
Special Price 750.000₫
Răng cối hàm trên - màu A3 - L59.4mm, H8.5mm
Special Price 750.000₫
Răng cối hàm trên - màu A3 - L61.2mm; H8.4mm
Special Price 750.000₫
Răng cối hàm trên - màu A3 -L63.4; H9.3mm
Special Price 750.000₫
Răng cối hàm trên - màu A3 -L68.0mm; H10.4mm
Special Price 750.000₫
Răng cối hàm trên - màu A3.5 - L59.4mm, H8.5mm
Special Price 750.000₫
Răng cối hàm trên - màu A3.5 - L61.2mm; H8.4mm
Special Price 750.000₫
Răng cối hàm trên - màu A3.5 -L63.4; H9.3mm
Special Price 750.000₫
Răng cối hàm trên - màu A3.5 -L68.0mm; H10.4mm
Special Price 750.000₫
Răng cối hàm trên - màu B1 - L61.2mm; H8.4mm
Special Price 750.000₫
Răng cối hàm trên - màu B1 -L63.4; H9.3mm
Special Price 750.000₫
Răng cối hàm trên - màu B2 - L61.2mm; H8.4mm
Special Price 750.000₫
Răng cối hàm trên - màu B2 -L63.4; H9.3mm
Special Price 750.000₫
Răng cối hàm trên - màu tẩy trắng BL2 - L59.4mm, H8.5mm
Special Price 750.000₫
Răng cối hàm trên - màu tẩy trắng BL2 - L61.2mm; H8.4mm
Special Price 750.000₫
Răng cối hàm trên - màu tẩy trắng BL2 -L63.4; H9.3mm
Special Price 750.000₫
Răng cối hàm trên - màu tẩy trắng BL2 -L68.0mm; H10.4mm
Special Price 750.000₫
Răng cửa hàm dưới - màu A1 - L34.4mm; H9.2mm
Special Price 750.000₫
Răng cửa hàm dưới - màu A1 - L35.4mm; H9.3mm
Special Price 750.000₫
Răng cửa hàm dưới - màu A1 - L37.8mm; H10.1mm
Special Price 750.000₫
Răng cửa hàm dưới - màu A1 - L37.8mm; H11.8mm
Special Price 750.000₫
Răng cửa hàm dưới - màu A1 - L40.5mm; H12.6mm
Special Price 750.000₫
Răng cửa hàm dưới - màu A2 - L34.4mm; H9.2mm
Special Price 750.000₫
Răng cửa hàm dưới - màu A2 - L35.4mm; H9.3mm
Special Price 750.000₫
Răng cửa hàm dưới - màu A2 - L37.8mm; H10.1mm
Special Price 750.000₫
Răng cửa hàm dưới - màu A2 - L37.8mm; H11.8mm
Special Price 750.000₫
Răng cửa hàm dưới - màu A2 - L40.5mm; H12.6mm
Special Price 750.000₫
Răng cửa hàm dưới - màu A3 - L34.4mm; H9.2mm
Special Price 750.000₫
Răng cửa hàm dưới - màu A3 - L35.4mm; H9.3mm
Special Price 750.000₫
Răng cửa hàm dưới - màu A3 - L37.8mm; H10.1mm
Special Price 750.000₫
Răng cửa hàm dưới - màu A3 - L37.8mm; H11.8mm
Special Price 750.000₫
Răng cửa hàm dưới - màu A3 - L40.5mm; H12.6mm
Special Price 750.000₫
Răng cửa hàm dưới - màu A3.5 - L34.4mm; H9.2mm
Special Price 750.000₫
Răng cửa hàm dưới - màu A3.5 - L35.4mm; H9.3mm
Special Price 750.000₫
Răng cửa hàm dưới - màu A3.5 - L37.8mm; H10.1mm
Special Price 750.000₫
Răng cửa hàm dưới - màu A3.5 - L37.8mm; H11.8mm
Special Price 750.000₫
Răng cửa hàm dưới - màu A3.5 - L40.5mm; H12.6mm
Special Price 750.000₫
Răng cửa hàm dưới - màu B1 - L34.4mm; H9.2mm
Special Price 750.000₫
Răng cửa hàm dưới - màu B1 - L35.4mm; H9.3mm
Special Price 750.000₫
Răng cửa hàm dưới - màu B1 - L37.8mm; H10.1mm
Special Price 750.000₫
Răng cửa hàm dưới - màu B2 - L34.4mm; H9.2mm
Special Price 750.000₫
Răng cửa hàm dưới - màu B2 - L35.4mm; H9.3mm
Special Price 750.000₫
Răng cửa hàm dưới - màu B2 - L37.8mm; H10.1mm
Special Price 750.000₫
Răng cửa hàm dưới - màu B2 - L40.5mm; H12.6mm
Special Price 750.000₫
Răng cửa hàm dưới - màu tẩy trăng BL2 - L34.4mm; H9.2mm
Special Price 750.000₫
Răng cửa hàm dưới - màu tẩy trăng BL2 - L35.4mm; H9.3mm
Special Price 750.000₫
Răng cửa hàm dưới - màu tẩy trăng BL2 - L37.8mm; H10.1mm
Special Price 750.000₫
Răng cửa hàm dưới - màu tẩy trăng BL2 - L37.8mm; H11.8mm
Special Price 750.000₫
Răng cửa hàm dưới - màu tẩy trăng BL2 - L40.5mm; H12.6mm
Special Price 750.000₫
Răng cửa hàm trên - màu A1 - L43.8mm; H10.2mm
Special Price 750.000₫
Răng cửa hàm trên - màu A1 - L43.9mm; H10.8mm
Special Price 750.000₫
Răng cửa hàm trên - màu A1 - L44.2mm; H10.5mm
Special Price 750.000₫
Răng cửa hàm trên - màu A1 - L45.5mm; H10.2mm
Special Price 750.000₫
Răng cửa hàm trên - màu A1 - L45.5mm; H10.8mm
Special Price 750.000₫
Răng cửa hàm trên - màu A1 - L46.2mm, H10.6mm
Special Price 750.000₫
Răng cửa hàm trên - màu A1 - L46.3mm; H11.4mm
Special Price 750.000₫
Răng cửa hàm trên - màu A1 - L46mm; H10.5mm
Special Price 750.000₫
Răng cửa hàm trên - màu A1 - L47mm; H10.6mm
Special Price 750.000₫
Răng cửa hàm trên - màu A1 - L47mm; H11.7mm
Special Price 750.000₫
Răng cửa hàm trên - màu A1 - L48.7mm; H12.4mm
Special Price 750.000₫
Răng cửa hàm trên - màu A1 - L50.4mm; H12.8mm
Special Price 750.000₫
Răng cửa hàm trên - màu A1 - L52.0mm; H12.7mm
Special Price 750.000₫
Răng cửa hàm trên - màu A1 - L53.4mm; H13.5mm
Special Price 750.000₫
Răng cửa hàm trên - màu A2 - L43.9mm; H10.8mm
Special Price 750.000₫
Răng cửa hàm trên - màu A2 - L45.5mm; H10.2mm
Special Price 750.000₫
Răng cửa hàm trên - màu A2 - L45.5mm; H10.8mm
Special Price 750.000₫
Răng cửa hàm trên - màu A2 - L46.2mm, H10.6mm
Special Price 750.000₫
Răng cửa hàm trên - màu A2 - L46.3mm; H11.4mm
Special Price 750.000₫
Răng cửa hàm trên - màu A2 - L46mm; H10.5mm
Special Price 750.000₫
Răng cửa hàm trên - màu A2 - L47mm; H10.6mm
Special Price 750.000₫
Răng cửa hàm trên - màu A2 - L47mm; H11.7mm
Special Price 750.000₫
Răng cửa hàm trên - màu A2 - L48.7mm; H12.4mm
Special Price 750.000₫
Răng cửa hàm trên - màu A2 - L50.4mm; H12.8mm
Special Price 750.000₫
Răng cửa hàm trên - màu A2 - L52.0mm; H12.7mm
Special Price 750.000₫
Răng cửa hàm trên - màu A2 - L53.4mm; H13.5mm
Special Price 750.000₫
Răng cửa hàm trên - màu A3 - L43.8mm; H10.2mm
Special Price 750.000₫
Răng cửa hàm trên - màu A3 - L43.9mm; H10.8mm
Special Price 750.000₫
Răng cửa hàm trên - màu A3 - L45.5mm; H10.2mm
Special Price 750.000₫
Răng cửa hàm trên - màu A3 - L45.5mm; H10.8mm
Special Price 750.000₫
Răng cửa hàm trên - màu A3 - L46.2mm, H10.6mm
Special Price 750.000₫
Răng cửa hàm trên - màu A3 - L46.3mm; H11.4mm
Special Price 750.000₫
Răng cửa hàm trên - màu A3 - L46mm; H10.5mm
Special Price 750.000₫
Răng cửa hàm trên - màu A3 - L47mm; H10.6mm
Special Price 750.000₫
Răng cửa hàm trên - màu A3 - L48.7mm; H12.4mm
Special Price 750.000₫
Răng cửa hàm trên - màu A3 - L50.4mm; H12.8mm
Special Price 750.000₫
Răng cửa hàm trên - màu A3 - L52.0mm; H12.7mm
Special Price 750.000₫
Răng cửa hàm trên - màu A3 - L53.4mm; H13.5mm
Special Price 750.000₫
Răng cửa hàm trên - màu A3.5 - L43.8mm; H10.2mm
Special Price 750.000₫
Răng cửa hàm trên - màu A3.5 - L43.9mm; H10.8mm
Special Price 750.000₫
Răng cửa hàm trên - màu A3.5 - L44.2mm; H10.5mm
Special Price 750.000₫
Răng cửa hàm trên - màu A3.5 - L45.5mm; H10.2mm
Special Price 750.000₫
Răng cửa hàm trên - màu A3.5 - L45.5mm; H10.8mm
Special Price 750.000₫
Răng cửa hàm trên - màu A3.5 - L46.2mm, H10.6mm
Special Price 750.000₫
Răng cửa hàm trên - màu A3.5 - L46.3mm; H11.4mm
Special Price 750.000₫
Răng cửa hàm trên - màu A3.5 - L46mm; H10.5mm
Special Price 750.000₫
Răng cửa hàm trên - màu A3.5 - L47mm; H10.6mm
Special Price 750.000₫
Răng cửa hàm trên - màu A3.5 - L47mm; H11.7mm
Special Price 750.000₫
Răng cửa hàm trên - màu A3.5 - L48.7mm; H12.4mm
Special Price 750.000₫
Răng cửa hàm trên - màu A3.5 - L50.4mm; H12.8mm
Special Price 750.000₫
Răng cửa hàm trên - màu A3.5 - L52.0mm; H12.7mm
Special Price 750.000₫
Răng cửa hàm trên - màu A3.5 - L53.4mm; H13.5mm
Special Price 750.000₫
Răng cửa hàm trên - màu tẩy trăng BL2 - L43.8mm; H10.2mm
Special Price 750.000₫
Răng cửa hàm trên - màu tẩy trăng BL2 - L43.9mm; H10.8mm
Special Price 750.000₫
Răng cửa hàm trên - màu tẩy trăng BL2 - L45.5mm; H10.2mm
Special Price 750.000₫
Răng cửa hàm trên - màu tẩy trăng BL2 - L45.5mm; H10.8mm
Special Price 750.000₫
Răng cửa hàm trên - màu tẩy trăng BL2 - L46.2mm, H10.6mm
Special Price 750.000₫
Răng cửa hàm trên - màu tẩy trăng BL2 - L46.3mm; H11.4mm
Special Price 750.000₫
Răng cửa hàm trên - màu tẩy trăng BL2 - L46mm; H10.5mm
Special Price 750.000₫
Răng cửa hàm trên - màu tẩy trăng BL2 - L47mm; H10.6mm
Special Price 750.000₫
Răng cửa hàm trên - màu tẩy trăng BL2 - L47mm; H11.7mm
Special Price 750.000₫
Răng cửa hàm trên - màu tẩy trăng BL2 - L48.7mm; H12.4mm
Special Price 750.000₫
Răng cửa hàm trên - màu tẩy trăng BL2 - L52.0mm; H12.7mm
Special Price 750.000₫
Răng cửa hàm trên - màu tẩy trăng BL2 - L53.4mm; H13.5mm
Special Price 750.000₫
Tổng tiền:
Số lượng:
1

RĂNG COMPOSITE THÁO LẮP SCHOTTLANDER

NXS: SCHOTTLANDER - ANH

Hàng Chính Hãng

Quy cách: Vĩ

Sản phẩm Schottlander đã đạt giải thưởng “Queen’s Awards for Enterprise” - là vinh dự cao nhất được trao cho một doanh nghiệp tại nước Anh.

Răng Schoolander có những ưu điểm vượt trội hơn so với các loại răng khác :

- Mức độ thẩm mỹ cao thích hợp cho mọi lứa tuổi, người đối diện khó nhận ra bạn đang đeo răng giả.

- Giống như răng tự nhiên : cổ răng có màu sẫm hơn, hai bên màu nhẹ hơn và răng nanh có màu sẫm hơn với độ trong mờ nhiều hơn.

- Được làm từ vật liệu acrylic, PMMA có độ bền cao, màu ổn định và chống mảng bám.

- Được thiết kế với độ ổn định tối đa phù hợp với các loại khớp cắn và chức năng của từng loại răng, giúp bệnh nhân thoải mái hơn khi sử dụng.

LOẠI RĂNG VÀ MÀU RĂNG SCHOTTLANDER :


1/ Màu răng :

Răng Schottlander có màu từ sáng đến tối, với các loại sau :

- Loại A : màu A1 – A2 – A3 – A3.5

- Loại B : màu B1 – B2

- Loại tẩy trắng : BL2

2/ Loại răng:

Răng Schottlander có nhiều kích cỡ khác nhau với các loại sau :

- Răng cửa trên – dưới

- Răng cối trên – dưới

SẢN PHẨM THƯỜNG ĐƯỢC XEM CÙNG
Đánh giá nha sĩ (chưa có đánh giá)
Hãy chia sẻ nhận xét của quý khách về sản phẩm là nguồn chia sẻ thông tin thiết thực đến cộng đồng bác sĩ nha khoa
Thêm hình sản phẩm nếu có (tối đa 5 hình)
RĂNG composite tháo lắp SCHOTTLANDER - Vĩ

RĂNG composite tháo lắp SCHOTTLANDER - Vĩ

Rating:
100%
(0 đánh giá)
Thương hiệu:

Schottlander

Hãy chia sẻ nhận xét của quý khách về sản phẩm là nguồn chia sẻ thông tin thiết thực đến cộng đồng bác sĩ nha khoa

Quý khách có thắc mắc về sản phẩm hoặc dịch vụ của Sannhakhoa.vn? Quý khách đang muốn khiếu nại hay phản hồi về đơn hàng đã mua?

Hỏi đáp (chưa có hỏi đáp)

Các câu hỏi về sản phẩm

  • - Chế độ bảo hành và phương thức vận chuyển?
  • - Sản phẩm này dùng thế nào?

Các câu hỏi liên quan đến sản phẩm hư hỏng, cần đổi trả, v.v ... vui lòng gởi email về hotro@sannhakhoa.vn

GIỎ HÀNG (0 sản phẩm)

Xem thêm

Tổng tiền:

sản phẩm: 0