0
Thường 0
0

Top 9 Sản Phẩm ORTHO TECHONOLOGY ❤️ Cần Có 2024【FREESHIP】

✅ Tiện lợi Mua HẾT ở 1 nơi
✅ Hàng hóa ĐA DẠNG
✅ Giao nhanh NỘI THÀNH 2H
✅ Chính hãng GIÁ TỐT
Thun kéo liên hàm
Thun kéo liên hàm & buộc ngoài miệng - 100 sợi / gói Ortho Techonology
Ngưng bán
-8%
Hộp 50 Gói
Thun kéo liên hàm & buộc ngoài miệng - 100 sợi / gói Ortho Techonology
Ortho Techonology Đã bán 870
Dây cung SS
Dây Cung SS bẻ LOOP sẵn Ortho Techonology
Ngưng bán
dây
Dây Cung SS bẻ LOOP sẵn Ortho Techonology
Ortho Techonology Đã bán 528
Dây cung SS (TruForce Stainless Steel Archwire – Full Form, Rectangle) Ortho Techonology
Ngưng bán
Gói 10 sợi
Dây Cung SS thẩm mỹ Ortho Techonology
Ngưng bán
Gói 10 sợi
Dây Cung SS thẩm mỹ Ortho Techonology
Ortho Techonology Đã bán 387
Dây cung tròn SS (TruForce Stainless Steel Archwire – Euro Form, Round) Ortho Techonology
Ngưng bán
dây, Gói 10 sợi
dây cung SS - Tooth Tone Coated Ortho Techonology
Ngưng bán
Gói 10 sợi
dây cung SS - Tooth Tone Coated Ortho Techonology
Ortho Techonology Đã bán 80
Chỉ nha khoa
Ortho Performance Premium Dental Floss (chỉ nha khoa cps sáp mint 4m) Ortho Techonology
Ngưng bán
-3%
Cuộn
Kẽm
Dây cột mắc cài thẩm mỹ Ortho Techonology
Ngưng bán
dây
Dây cột mắc cài thẩm mỹ Ortho Techonology
Ortho Techonology Đã bán 2.1k
Dây cột mắc cài Ortho Techonology
Ngưng bán
cuộn 20m
Dây cột mắc cài Ortho Techonology
Ortho Techonology Đã bán 9
Dây buộc mắc cài Kobayashi dài Ortho Techonology
Ngưng bán
-1%
Gói 20 dây
Dây buộc mắc cài Kobayashi dài Ortho Techonology
Ortho Techonology Đã bán 256
Dây cột mắc cài (TruForce Stainless Steel Preformed Shorty Ligature Ties ) Ortho Techonology
Ngưng bán
dây, Gói 100 dây, Ống 500 dây
Dây buộc mắc cài Kobayashi ngắn Ortho Techonology
Ngưng bán
-2%
dây, Ống 100 dây
Dây buộc mắc cài Kobayashi ngắn Ortho Techonology
Ortho Techonology Đã bán 440
Dây cột mắc cài thép không rỉ Ortho Techonology
Ngưng bán
dây, 100 dây
Dây cột mắc cài thép không rỉ Ortho Techonology
Ortho Techonology Đã bán 124
TruForce Stainless Steel Kobayashi Ties (Dây buộc mắc cài Kobayashi dài ) Ortho Techonology
Ngưng bán
dây
Dây cung Niti
Dây cung niti cuộn Ortho Techonology
+
-14%
Cuộn
Dây cung niti cuộn Ortho Techonology
Ortho Techonology Đã bán 45
MEMBERSHIP
Ngày vàng 7.7
Dây cung vuông NiTi (full from Archwires rectangle ) Ortho Techonology
Ngưng bán
-1%
10 sợi/gói, dây
Dây cung vuông NiTi (full from Archwires rectangle ) Ortho Techonology
Ortho Techonology Đã bán 690
Dây cung tròn NITI ( full from Archwires round ) Ortho Techonology
Ngưng bán
Bọc 10 dây
Dây cung tròn NITI ( full from Archwires round ) Ortho Techonology
Ortho Techonology Đã bán 128
Dây cung beta titan Ortho Techonology
Ngưng bán
dây
Dây cung beta titan Ortho Techonology
Ortho Techonology Đã bán 9
Dây cung Niti form Euro - TruFlex Nickel Titanium Ortho Techonology
Ngưng bán
Gói 10 sợi
Dây cung Niti form Euro - TruFlex Nickel Titanium Ortho Techonology
Ortho Techonology Đã bán 24
Dây đánh lún
Dây cung NiTi Straight Leg Reverse Curve of spee Ortho Techonology
+
Sợi
Dây cung NiTi Straight Leg Reverse Curve of spee Ortho Techonology
Ortho Techonology Đã bán 252
MEMBERSHIP
Dây cung Niti RCS (Reverse ngắn) Ortho Techonology
Ngưng bán
dây
Dây cung Niti RCS (Reverse ngắn) Ortho Techonology
Ortho Techonology Đã bán 24
Thun tách kẽ
Thun tách kẽ Ortho Techonology
Ngưng bán
-2%
Cái 80 vòng, Gói , Gói 12000 t...
Thun tách kẽ Ortho Techonology
Ortho Techonology Đã bán 288
SP chỉnh nha khác
Vĩ hàn cuộn Ortho Techonology
+
-14%
Cuộn
Vĩ hàn cuộn Ortho Techonology
Ortho Techonology Đã bán 30
MEMBERSHIP
Ngày vàng 7.7
ống luồn dây cung Ortho Techonology
Ngưng bán
cuộn
ống luồn dây cung Ortho Techonology
Ortho Techonology Đã bán 24
Xúc tác hàn Ortho Techonology
Ngưng bán
lọ
Xúc tác hàn Ortho Techonology
Ortho Techonology Đã bán 9
PixSure Perfect Intraoral Rhodium Coated Photographic Mirrors (gương chỉnh nha trẻ em) Ortho Techonology
Ngưng bán
cái
Hộp đựng thun / dụng cụ / dây cung chỉnh nha Ortho Techonology
Ngưng bán
cái
Hộp đựng thun / dụng cụ / dây cung chỉnh nha Ortho Techonology
Ortho Techonology Đã bán 9
PixSure Perfect Intraoral Stainless Steel Photographic Mirrors  (gương soi chỉnh nha) Ortho Techonology
Ngưng bán
cái
Móc bi thẳng - TruForce Ball Clasps Ortho Techonology
Ngưng bán
gói 100 cái
Móc bi thẳng - TruForce Ball Clasps Ortho Techonology
Ortho Techonology Đã bán 30
Dây kéo răng ngầm - Eruption Appliance with Small Traction Chain Ortho Techonology
Ngưng bán
gói 5 cái
Vĩ hàn có xúc tác Ortho Techonology
Ngưng bán
-1%
vĩ 6 cây
Vĩ hàn có xúc tác Ortho Techonology
Ortho Techonology Đã bán 9
Rotation Wedges (nêm xoay) Ortho Techonology
Ngưng bán
gói 100 cái
Rotation Wedges (nêm xoay) Ortho Techonology
Ortho Techonology Đã bán 9
Clear Advantage Series I – Clear Retainer Material (vật liệu làm máng) Ortho Techonology
Ngưng bán
hộp 25 miếng, hộp 50 miếng
Khung mặt - Ortho Technology Extraoral Facebows Ortho Techonology
Ngưng bán
cái
Khung mặt - Ortho Technology Extraoral Facebows Ortho Techonology
Ortho Techonology Đã bán 45
Sò cạo vôi
Sò đánh bóng Prophy Paste Ortho Techonology
Chờ hàng về
-2%
hộp 200 con
Sò đánh bóng Prophy Paste Ortho Techonology
Ortho Techonology Đã bán 252
Thiết bị labo khác
Micro Torch (máy hàn khâu) Ortho Techonology
Ngưng bán
-1%
máy
Micro Torch (máy hàn khâu) Ortho Techonology
Ortho Techonology Đã bán 24
Máy ép máng Ortho Techonology
Ngưng bán
máy
Máy ép máng Ortho Techonology
Ortho Techonology Đã bán 5
Thun cây
Thun rời - Power Sticks Ortho Techonology
Ngưng bán
gói 20 thanh, gói 42 thanh
Thun rời - Power Sticks Ortho Techonology
Ortho Techonology Đã bán 70
Lò xo đóng, mở khoảng
Lò xo cuộn mở/đóng - Open Coil Spring Spools Ortho Techonology
Ngưng bán
-1%
cuộn
Lò xo cuộn mở/đóng - Open Coil Spring Spools Ortho Techonology
Ortho Techonology Đã bán 164
Thun chuỗi
Thun xích khít ( Maximum power chain ) Ortho Techonology
Ngưng bán
-1%
cuộn 4.5m
Thun xích khít ( Maximum power chain ) Ortho Techonology
Ortho Techonology Đã bán 42
Dây cung thẳng
Dây cung SS thẳng Ortho Techonology
Ngưng bán
dây, Gói 10 sợi
Dây cung SS thẳng Ortho Techonology
Ortho Techonology Đã bán 176
Dây cung thẳng SS  tròn (stainless steel retainer wire straingt lengths ) Ortho Techonology
Ngưng bán
-1%
dây
Dây SS xoắn dài (TruForce Stainless Steel 3-Strand Twist Wire Lengths) Ortho Techonology
Ngưng bán
Gói 10 sợi
Khâu 1-2 ống
Khâu ống đơn Ortho Techonology
Ngưng bán
cái
Khâu ống đơn Ortho Techonology
Ortho Techonology Đã bán 496
Khâu mở nắp có lick Ortho Techonology
Ngưng bán
-1%
Cái
Khâu mở nắp có lick Ortho Techonology
Ortho Techonology Đã bán 85
Mắc cài R6, 7
Pinnacle Stainless Steel SPKS – Roth RX (bộ mắc cài kim loại) Ortho Techonology
Ngưng bán
bộ
Pinnacle Stainless Steel SPKS – Roth RX (bộ mắc cài kim loại) Ortho Techonology
Ortho Techonology Đã bán 36
Mài kẽ
Đĩa mài kẽ Ortho Techonology
Ngưng bán
-1%
cặp
Đĩa mài kẽ Ortho Techonology
Ortho Techonology Đã bán 30
Thước do mài kẽ - Galaxy IPR Gauge Set Ortho Techonology
Ngưng bán
-1%
bộ
Thước do mài kẽ - Galaxy IPR Gauge Set Ortho Techonology
Ortho Techonology Đã bán 85
Đai nhám kẽ (MiniStripper Kit) Ortho Techonology
Ngưng bán
hộp 10 cái, hộp 5 cái, cái, bộ
Đai nhám kẽ (MiniStripper Kit) Ortho Techonology
Ortho Techonology Đã bán 18
Đai nhám kẽ Ortho Techonology
Ngưng bán
-1%
gói 10 cái
Đai nhám kẽ Ortho Techonology
Ortho Techonology Đã bán 9
Khung đĩa mài - Diamond Disc Safety Guard – Metal Ortho Techonology
Ngưng bán
-1%
cái
Khung đĩa mài - Diamond Disc Safety Guard – Metal Ortho Techonology
Ortho Techonology Đã bán 42
Bộ đĩa mài (Diamond 3 Disc Intro Kit) Ortho Techonology
Ngưng bán
-1%
BỘ, bộ
Bộ đĩa mài (Diamond 3 Disc Intro Kit) Ortho Techonology
Ortho Techonology Đã bán 9
Vật liệu labo khác
Cát - TruEtch Aluminum Oxide Ortho Techonology
Ngưng bán
-1%
lọ
Cát - TruEtch Aluminum Oxide Ortho Techonology
Ortho Techonology Đã bán 42
Kềm chỉnh nha
X7 Distal End Cutter (kềm chỉnh nha) Ortho Techonology
Ngưng bán
cây
X7 Distal End Cutter (kềm chỉnh nha) Ortho Techonology
Ortho Techonology Đã bán 9
Kềm chỉnh nha Ortho Techonology
Ngưng bán
cây
Kềm chỉnh nha Ortho Techonology
Ortho Techonology Đã bán 9
Kềm bẻ dây chữ V Ortho Techonology
Ngưng bán
cái
Kềm bẻ dây chữ V Ortho Techonology
Ortho Techonology Đã bán 9
Kềm 3 chấu Ortho Techonology
Ngưng bán
cái
Kềm 3 chấu Ortho Techonology
Ortho Techonology Đã bán 9
Kềm cắt xa càng dài Ortho Techonology
Ngưng bán
cái
Kềm cắt xa càng dài Ortho Techonology
Ortho Techonology Đã bán 9
Kềm cắt dây Ligature X7 Micro, 15 Degree Angled max wire Ortho Techonology
Ngưng bán
cái
Kềm cắt dây Ligature X7 Micro, 15 Degree Angled max wire Ortho Techonology
Ortho Techonology Đã bán 9
Kềm cắt dây 15 độ Ortho Techonology
Ngưng bán
cái
Kềm cắt dây 15 độ Ortho Techonology
Ortho Techonology Đã bán 9
Kềm cắt dây mảnh Micro Ortho Techonology
Ngưng bán
cái
Kềm cắt dây mảnh Micro Ortho Techonology
Ortho Techonology Đã bán 9
Kềm bẻ góc vuông, chữ nhật Ortho Techonology
Ngưng bán
cái
Kềm bẻ góc vuông, chữ nhật Ortho Techonology
Ortho Techonology Đã bán 9
Kềm cắt xa ngang đầu tube Ortho Techonology
Ngưng bán
cái
Kềm cắt xa ngang đầu tube Ortho Techonology
Ortho Techonology Đã bán 9
Kềm mỏ chim đầu dài X7 max wire .020 Ortho Techonology
Ngưng bán
cái
Kềm mỏ chim đầu dài X7 max wire .020 Ortho Techonology
Ortho Techonology Đã bán 9
Kềm cắt dây mảnh đa dùng X7 Micro, wire 0.15 Ortho Techonology
Ngưng bán
cái
Kềm cắt dây mảnh đa dùng X7 Micro, wire 0.15 Ortho Techonology
Ortho Techonology Đã bán 9
Bàn chải kẽ
Bàn chải kẽ nướu có nắp - Ortho Performance Premium Interproximal Brushes Ortho Techonology
Ngưng bán
cây
Thun và sáp khác
Combination Elastomeric Organizer (hộp dựng thun chỉnh nha) Ortho Techonology
Ngưng bán
hộp
Combination Elastomeric Organizer (hộp dựng thun chỉnh nha) Ortho Techonology
Ortho Techonology Đã bán 9
CÂY MÓC THUN Ortho Techonology
Ngưng bán
-1%
Gói 10 cây, Bịch/100 cây
CÂY MÓC THUN Ortho Techonology
Ortho Techonology Đã bán 90
Nút button
Neo chặn - Direct Bond Buttons Round Base Ortho Techonology
Ngưng bán
gói 10 cái
Neo chặn - Direct Bond Buttons Round Base Ortho Techonology
Ortho Techonology Đã bán 45
Nút lưỡi dán Ortho Techonology
Ngưng bán
gói 10 cái
Nút lưỡi dán Ortho Techonology
Ortho Techonology Đã bán 9
Mắc cài kim loại
Sensation M(bộ mắc cài kim loại tự buoc) Ortho Techonology
Ngưng bán
bộ 20 cái
Sensation M(bộ mắc cài kim loại tự buoc) Ortho Techonology
Ortho Techonology Đã bán 18
Mắc cài tự buộc Lotus Plus DS, Passive, Patient Kits Ortho Techonology
Ngưng bán
Bộ 20 cái
Mắc cài tự buộc Lotus Plus DS, Passive, Patient Kits Ortho Techonology
Ortho Techonology Đã bán 24
Votion Metal Brackets Roth Single Patient Kits 5×5 (bộ mắc cài) Ortho Techonology
Ngưng bán
bộ
Mắc Cài Tự Buộc Nắp Trượt H4 + 4 Quy trình dây + McR6,7 Ortho Techonology
Ngưng bán
Bộ 28 Cái + dây
Ống dán trực tiếp răng 6, 7 Buccal Tubes Ortho Techonology
Ngưng bán
Cái
Ống dán trực tiếp răng 6, 7 Buccal Tubes Ortho Techonology
Ortho Techonology Đã bán 200
Mắc cài mặt lưỡi
Braided Retainer Wire - Flat Titanium Dead (dây cố định hàm sau) Ortho Techonology
Ngưng bán
dây
Miếng chỉnh lún Ortho Techonology
Ngưng bán
-1%
gói 10 cái
Miếng chỉnh lún Ortho Techonology
Ortho Techonology Đã bán 9
Mắc cài sứ
Sensation Roth (Bộ mắc cài sứ tự buộc) Ortho Techonology
Ngưng bán
bộ 20 cái
Sensation Roth (Bộ mắc cài sứ tự buộc) Ortho Techonology
Ortho Techonology Đã bán 9
Mắc cài sứ Encore! MBT RX 5×5 SPKs Ortho Techonology
Ngưng bán
BỘ
Mắc cài sứ Encore! MBT RX 5×5 SPKs Ortho Techonology
Ortho Techonology Đã bán 7
Mắc cài sứ PURE® 018 R 5×5 SPK Ortho Techonology
Ngưng bán
bộ 20 cái
Mắc cài sứ PURE® 018 R 5×5 SPK Ortho Techonology
Ortho Techonology Đã bán 9
Reflections Roth RX SPKS 5×5 (Bộ mắc cài sứ) Ortho Techonology
Ngưng bán
BỘ
Reflections Roth RX SPKS 5×5 (Bộ mắc cài sứ) Ortho Techonology
Ortho Techonology Đã bán 9
Dụng cụ chỉnh nha khác
Ốc nong hàm tháo lắp Ortho Techonology
Ngưng bán
gói 10 cái
Ốc nong hàm tháo lắp Ortho Techonology
Ortho Techonology Đã bán 8
Chổi đánh bóng - Galaxy Polishing Wheels Ortho Techonology
Ngưng bán
gói 12 cái
Chổi đánh bóng - Galaxy Polishing Wheels Ortho Techonology
Ortho Techonology Đã bán 9
Óc nong hàm cố định Ortho Techonology
Ngưng bán
cái
Óc nong hàm cố định Ortho Techonology
Ortho Techonology Đã bán 9
Sensation Ceramic SLB (Dụng cụ mở mắc cài sứ tự buộc) Ortho Techonology
Ngưng bán
cây
Sensation Ceramic SLB (Dụng cụ mở mắc cài sứ tự buộc) Ortho Techonology
Ortho Techonology Đã bán 9
Comfort Cover (miếng đệm mắc cài) Ortho Techonology
Ngưng bán
cặp
Comfort Cover (miếng đệm mắc cài) Ortho Techonology
Ortho Techonology Đã bán 9
Banh môi
Photo Cheek Retractors Double Ended – Autoclavable (banh môi hai đầu) Ortho Techonology
Ngưng bán
cặp
Extraoral Cheek Retractors  (Banh miệng bóc tách) Ortho Techonology
Ngưng bán
cặp
Extraoral Cheek Retractors (Banh miệng bóc tách) Ortho Techonology
Ortho Techonology Đã bán 8
Photo Cheek Retractors Double Ended (banh môi 2 đầu A) Ortho Techonology
Ngưng bán
-1%
cặp
Photo Cheek Retractors Double Ended (banh môi 2 đầu A) Ortho Techonology
Ortho Techonology Đã bán 9
Stainless Steel Photo Cheek Retractors Double Ended (banh môi inox) Ortho Techonology
Ngưng bán
cặp
Stainless Steel Photo Cheek Retractors Double Ended (banh môi inox) Ortho Techonology
Ortho Techonology Đã bán 9
Dây kích hoạt nhiệt
Dây cung niti - dây cung kích hoạt nhiệt - Euro form (Tương đương Cung OVOID) Ortho Techonology
Ngưng bán
Gói 10 sợi
NiTi Thermal U (Dây cung nhiệt NiTi hàm trên) Ortho Techonology
Ngưng bán
Gói 10 dây
NiTi Thermal U (Dây cung nhiệt NiTi hàm trên) Ortho Techonology
Ortho Techonology Đã bán 7
SP X-Quang khác
TruVision Cephalometric Tracing Pad (tấm phim) Ortho Techonology
Ngưng bán
gói
TruVision Cephalometric Tracing Pad (tấm phim) Ortho Techonology
Ortho Techonology Đã bán 9
Dây cung thẩm mỹ
Dây Cung Niti Thẩm mỹ Tooth Tone Coated Nickel Titanium Full Form Ortho Techonology
Ngưng bán
dây
Lò xo kéo
TruFlex Nickel Titanium TAD Closed Coil Springs (lo xo đóng niti) Ortho Techonology
Ngưng bán
cái (200gm), cái (150gm), cá...
TruFlex Nickel Titanium TAD Closed Coil Springs (lo xo đóng niti) Ortho Techonology
Ortho Techonology Đã bán 36
Mũi mài khác
Mũi làm sạch chất gắn -  Galaxy Debonding Polishers Ortho Techonology
Ngưng bán
gói 3 cái
Mũi làm sạch chất gắn - Galaxy Debonding Polishers Ortho Techonology
Ortho Techonology Đã bán 9
Hook
Hook chỉnh nha Crimpable Bi-Directional Ball Ortho Techonology
Ngưng bán
gói 20 cái
Hook chỉnh nha Crimpable Bi-Directional Ball Ortho Techonology
Ortho Techonology Đã bán 9
Móc dây (crimpale archwire hooks) Ortho Techonology
Ngưng bán
gói 20 cái
Móc dây (crimpale archwire hooks) Ortho Techonology
Ortho Techonology Đã bán 14
FaceMask
Multi-Adjustable Facemask(khung mặt ) Ortho Techonology
Ngưng bán
-1%
cái
Multi-Adjustable Facemask(khung mặt ) Ortho Techonology
Ortho Techonology Đã bán 14
Đai chỉnh hình hàm mặt - High Pull Head Caps Ortho Techonology
Ngưng bán
gói 5 cái
Đai chỉnh hình hàm mặt - High Pull Head Caps Ortho Techonology
Ortho Techonology Đã bán 9
Bàn chải chỉnh nha
Bàn chải răng đeo mắc cài thon - Ortho Performance Interproximal Brushes Ortho Techonology
Ngưng bán
cây
Banh môi chỉnh nha
Photo Cheek Retractor (banh môi chỉnh nha lớn/ nhỏ) Ortho Techonology
Ngưng bán
cặp
Photo Cheek Retractor (banh môi chỉnh nha lớn/ nhỏ) Ortho Techonology
Ortho Techonology Đã bán 9
Retract EEZ Photo Lip Retractor (banh môi chỉnh nha) Ortho Techonology
Ngưng bán
cái
Retract EEZ Photo Lip Retractor (banh môi chỉnh nha) Ortho Techonology
Ortho Techonology Đã bán 14
Mũi mài kim cương
Mũi mài coposite dư -Debonding Carbide Burs – 18 Fluted – High Speed Ortho Techonology
Ngưng bán
mũi
Sản phẩm gel buôi nướu
Ortho Performance Ortho Hygiene Kit 8 Piece (bộ chăm sóc răng miệng) Ortho Techonology
Ngưng bán
bộ
Cây trám
Bonding Brushes (bàn chải ngoại quan) Ortho Techonology
Ngưng bán
-1%
hộp 400 cái
Bonding Brushes (bàn chải ngoại quan) Ortho Techonology
Ortho Techonology Đã bán 9
GIỎ HÀNG (0 sản phẩm)

Tổng tiền:

sản phẩm: 0