Medesy nha khoa

Khâu 1-2 ống
Ống chích
Dụng cụ phẫu thuật khác
Nạy nhổ răng
Kềm chỉnh nha
Banh, kẹp
Kéo
Dao mổ
Kềm nhổ răng
Cây trám
Nha chu
Bóc tách
Dụng cụ MTA
Dụng cụ chỉnh nha khác
Ống hút Phẫu thuật
Kẹp chỉnh nha
Đặt đê
Dụng cụ khám
Thước đo
Thun và sáp khác
Khay đựng

GIỎ HÀNG (0 sản phẩm)

Tổng tiền:

sản phẩm: 0