0
Thường 0
0

Top 9 Sản Phẩm HELMUT ZEPF ❤️ Thông Dụng 2024【FREESHIP】

✅ Tiện lợi Mua HẾT ở 1 nơi
✅ Hàng hóa ĐA DẠNG
✅ Giao nhanh NỘI THÀNH 2H
✅ Chính hãng GIÁ TỐT
 • Chương trình Double Day 6.6
  Double Day 6.6
 • Chương trình Mua nhiều giảm nhiều
  Mua nhiều giảm nhiều
 • Danh mục Vật tư tiêu hao y tế
  Vật tư tiêu hao y tế
 • Danh mục Trám, phục hình
  Trám, phục hình
 • Danh mục Chỉnh nha
  Chỉnh nha
 • Danh mục Nội nha
  Nội nha
 • Danh mục Dụng cụ nha khoa
  Dụng cụ nha khoa
 • Danh mục Mũi khoan nha khoa
  Mũi khoan nha khoa
 • Danh mục Ghế, máy nén khí
  Ghế, máy nén khí
 • Danh mục Tẩy trắng, thẩm mỹ
  Tẩy trắng, thẩm mỹ
 • Danh mục Cao su, lấy dấu
  Cao su, lấy dấu
 • Danh mục Thiết bị nha khoa
  Thiết bị nha khoa
 • Danh mục Vệ sinh răng miệng
  Vệ sinh răng miệng
 • Danh mục Labo
  Labo
 • Danh mục Sách nha khoa
  Sách nha khoa
 • Danh mục Implant
  Implant
SP dụng cụ khám
Cán gương 24.080.01 Helmut Zepf
Ngưng bán
-10%
Cái
Cán gương 24.080.01 Helmut Zepf
Helmut Zepf Đã bán 96
Cây thám châm 2 đầu Helmut Zepf
Ngưng bán
Cây
Cây thám châm 2 đầu Helmut Zepf
Helmut Zepf Đã bán 9
Cây thám châm 1 đầu Helmut Zepf
Ngưng bán
-2%
Cái
Cây thám châm 1 đầu Helmut Zepf
Helmut Zepf Đã bán 24
Mặt gương - đường kính 2,2mm / 2.4mm Helmut Zepf
Ngưng bán
Hộp 12 cái
Mặt gương - đường kính 2,2mm / 2.4mm Helmut Zepf
Helmut Zepf Đã bán 48
Kính quan sát trong miệng 24.058.03 Helmut Zepf
Ngưng bán
Cái
Kính quan sát trong miệng 24.058.03 Helmut Zepf
Helmut Zepf Đã bán 8
Gương 124mm Helmut Zepf
Ngưng bán
Cái
Gương 124mm Helmut Zepf
Helmut Zepf Đã bán 9
Banh, kẹp
Dụng cụ kéo má thuận lợi khi phẫu thuật Helmut Zepf
+
-21%
Cây
Dụng cụ kéo má thuận lợi khi phẫu thuật Helmut Zepf
Helmut Zepf Đã bán 30
MEMBERSHIP
Kẹp gắp 15cm nhiều loại Helmut Zepf
Ngưng bán
Cái
Kẹp gắp 15cm nhiều loại Helmut Zepf
Helmut Zepf Đã bán 9
Kẹp gấp mô 10cm, 13cm Helmut Zepf
Ngưng bán
-2%
Cây
Kẹp gấp mô 10cm, 13cm Helmut Zepf
Helmut Zepf Đã bán 14
Kẹp gắp loại tốt Helmut Zepf
Ngưng bán
Cái
Kẹp gắp loại tốt Helmut Zepf
Helmut Zepf Đã bán 468
Cây bóc tách Helmut Zepf
Ngưng bán
Cây
Cây bóc tách Helmut Zepf
Helmut Zepf Đã bán 18
Kẹp gắp có lỗ 15.5cm 22.106.01 Helmut Zepf
Ngưng bán
Cây
Kẹp gắp có lỗ 15.5cm 22.106.01 Helmut Zepf
Helmut Zepf Đã bán 9
Dụng cụ banh má, môi Helmut Zepf
Ngưng bán
Cái
Dụng cụ banh má, môi Helmut Zepf
Helmut Zepf Đã bán 9
Kẹp gắp 20cm, 15cm Helmut Zepf
Ngưng bán
Cây
Kẹp gắp 20cm, 15cm Helmut Zepf
Helmut Zepf Đã bán 9
Kẹp kim cán vàng - 41.250.15 Helmut Zepf
Ngưng bán
Cây
Kẹp kim cán vàng - 41.250.15 Helmut Zepf
Helmut Zepf Đã bán 9
Dụng cụ banh miệng nhỏ 11,2 cm Helmut Zepf
Ngưng bán
Cái
Dụng cụ banh miệng nhỏ 11,2 cm Helmut Zepf
Helmut Zepf Đã bán 9
Kẹp Côn by DR.DIRK BROZIO 22.107.21 Helmut Zepf
Ngưng bán
Cây
Kẹp Côn by DR.DIRK BROZIO 22.107.21 Helmut Zepf
Helmut Zepf Đã bán 9
Cây banh miệng toàn hàm Helmut Zepf
Ngưng bán
Cái
Cây banh miệng toàn hàm Helmut Zepf
Helmut Zepf Đã bán 9
Kềm nhổ răng
Kìm nhổ răng số 8 hàm trên Helmut Zepf
Ngưng bán
Cây
Kìm nhổ răng số 8 hàm trên Helmut Zepf
Helmut Zepf Đã bán 8
Kìm Sừng Bò nhổ răng 6-7 hàm dưới - 14.016.00 Helmut Zepf
Ngưng bán
Cây
Kìm Sừng Bò nhổ răng 6-7 hàm dưới - 14.016.00 Helmut Zepf
Helmut Zepf Đã bán 9
Kìm nhổ chân răng hàm trên và hàm dưới 14.700.01 Helmut Zepf
Ngưng bán
Cây
Kìm nhổ chân răng hàm trên và hàm dưới 14.700.01 Helmut Zepf
Helmut Zepf Đã bán 9
Kìm nhổ răng 4 - 5 hàm trên 12.007.00Z Helmut Zepf
Ngưng bán
Cây
Kìm nhổ răng 4 - 5 hàm trên 12.007.00Z Helmut Zepf
Helmut Zepf Đã bán 9
Kìm nhổ răng 6-7 hàm dưới - 14.017.00 Helmut Zepf
Ngưng bán
Cây
Kìm nhổ răng 6-7 hàm dưới - 14.017.00 Helmut Zepf
Helmut Zepf Đã bán 9
Kìm nhổ răng 8 hàm dưới 12.279.90Z Helmut Zepf
Ngưng bán
Cây
Kìm nhổ răng 8 hàm dưới 12.279.90Z Helmut Zepf
Helmut Zepf Đã bán 9
Kìm nhổ răng 8 hàm trên 12.267.01Z Helmut Zepf
Ngưng bán
Cây
Kìm nhổ răng 8 hàm trên 12.267.01Z Helmut Zepf
Helmut Zepf Đã bán 9
Kìm nhổ chân răng 10.051.01 Helmut Zepf
Ngưng bán
Cây
Kìm nhổ chân răng 10.051.01 Helmut Zepf
Helmut Zepf Đã bán 9
Kìm nhổ chân răng răng 6-7 hàm dưới 12.087.00Z Helmut Zepf
Ngưng bán
Cây
Kìm nhổ chân răng răng 6-7 hàm dưới 12.087.00Z Helmut Zepf
Helmut Zepf Đã bán 9
Kìm nhổ chân răng hàm trên 12.045.15Z Helmut Zepf
Ngưng bán
Cây
Kìm nhổ chân răng hàm trên 12.045.15Z Helmut Zepf
Helmut Zepf Đã bán 9
Kìm nhổ chân răng 12.051.01Z Helmut Zepf
Ngưng bán
Cây
Kìm nhổ chân răng 12.051.01Z Helmut Zepf
Helmut Zepf Đã bán 14
Kìm nhổ răng 4 - 5 hàm trên 12.035.00Z Helmut Zepf
Ngưng bán
Cây
Kìm nhổ răng 4 - 5 hàm trên 12.035.00Z Helmut Zepf
Helmut Zepf Đã bán 9
Mũi mài xương
Mũi mài xương dùng tay khoan thẳng 031HF Helmut Zepf
Ngưng bán
Mũi
Mũi mài xương dùng tay khoan thẳng 031HF Helmut Zepf
Helmut Zepf Đã bán 9
Mũi implant
Mũi mài xương dùng tay khoan Implant Helmut Zepf
Ngưng bán
Mũi
Mũi mài xương dùng tay khoan Implant Helmut Zepf
Helmut Zepf Đã bán 9
Mũi khoan trụ tròn 014C/016C/018C Helmut Zepf
Ngưng bán
Mũi
Mũi khoan trụ tròn 014C/016C/018C Helmut Zepf
Helmut Zepf Đã bán 14
Mũi cắt nướu -3.5MM/-4.0MM/-5.0MM Helmut Zepf
Ngưng bán
Cái
Mũi cắt nướu -3.5MM/-4.0MM/-5.0MM Helmut Zepf
Helmut Zepf Đã bán 9
Bộ đo khoảng cách trong Implant Helmut Zepf
Ngưng bán
Cái
Bộ đo khoảng cách trong Implant Helmut Zepf
Helmut Zepf Đã bán 9
Ống Sleeve làm máng hướng dẫn phẫu thuật Helmut Zepf
Ngưng bán
Hộp 10 cái
Ống Sleeve làm máng hướng dẫn phẫu thuật Helmut Zepf
Helmut Zepf Đã bán 9
Cây lấy mảng bám xung quanh Implant Helmut Zepf
Ngưng bán
Cây
Cây lấy mảng bám xung quanh Implant Helmut Zepf
Helmut Zepf Đã bán 9
Bộ dụng cụ trám
Bộ trám răng composite Helmut Zepf
Ngưng bán
Bộ
Bộ trám răng composite Helmut Zepf
Helmut Zepf Đã bán 9
Bộ dụng cụ trám thẩm mỹ 19.202.00 Helmut Zepf
Ngưng bán
Bộ
Bộ dụng cụ trám thẩm mỹ 19.202.00 Helmut Zepf
Helmut Zepf Đã bán 4
Ống chích
Kim chích thuốc tê 19.710.18 Helmut Zepf
Ngưng bán
Cây
Kim chích thuốc tê 19.710.18 Helmut Zepf
Helmut Zepf Đã bán 9
Dao mổ
Cán dao mổ đầu nghiêng - 46.007.01 Helmut Zepf
+
Cây
Cán dao mổ đầu nghiêng - 46.007.01 Helmut Zepf
Helmut Zepf Đã bán 48
MEMBERSHIP
Dao mổ phẫu thuật Helmut Zepf - Đức
Ngưng bán
-2%
Hộp / 100 lưỡi
Dao mổ phẫu thuật Helmut Zepf - Đức
Helmut Zepf Đã bán 48
Lưỡi dao vi phẫu - 46.016.03 Helmut Zepf
Ngưng bán
Hộp / 25 lưỡi
Lưỡi dao vi phẫu - 46.016.03 Helmut Zepf
Helmut Zepf Đã bán 9
Cán dao mổ 360 Helmut Zepf
Ngưng bán
Cây
Cán dao mổ 360 Helmut Zepf
Helmut Zepf Đã bán 9
Nạy nhổ răng
Cây nạy đầu 2mm - 17.001.10 Helmut Zepf
Ngưng bán
Cây
Cây nạy đầu 2mm - 17.001.10 Helmut Zepf
Helmut Zepf Đã bán 14
Video Cây nạy 17.007.01 Helmut Zepf Cây nạy 17.007.01 Helmut Zepf
Ngưng bán
Cây
Cây nạy 17.007.01 Helmut Zepf
Helmut Zepf Đã bán 9
Cây nạy thẳng trong bộ Power Periotome Helmut Zepf
Ngưng bán
Cây
Cây nạy thẳng trong bộ Power Periotome Helmut Zepf
Helmut Zepf Đã bán 9
Mũi cắt xương
Mũi cắt xương Trephine Inside size 1.7-9mm Helmut Zepf
+
Mũi
Mũi cắt xương Trephine Inside size 1.7-9mm Helmut Zepf
Helmut Zepf Đã bán 65
MEMBERSHIP
Mũi cắt xương Trephine Inside -3/-5MM Helmut Zepf
Ngưng bán
Mũi
Mũi cắt xương Trephine Inside -3/-5MM Helmut Zepf
Helmut Zepf Đã bán 9
Cây cào xương 3MM/4MM - Bs Daniel Buser Helmut Zepf
Ngưng bán
-1%
Cây
Cây cào xương 3MM/4MM - Bs Daniel Buser Helmut Zepf
Helmut Zepf Đã bán 24
Cây chẻ xương Helmut Zepf
Ngưng bán
Cây
Cây chẻ xương Helmut Zepf
Helmut Zepf Đã bán 9
Cây trám
Cây nhồi Ag Helmut Zepf
Ngưng bán
Cây
Cây nhồi Ag Helmut Zepf
Helmut Zepf Đã bán 9
Cây chà láng Helmut Zepf
Ngưng bán
Cây
Cây chà láng Helmut Zepf
Helmut Zepf Đã bán 30
Cây lấy Ag Helmut Zepf
Ngưng bán
Cây
Cây lấy Ag Helmut Zepf
Helmut Zepf Đã bán 9
Dụng cụ phẫu thuật khác
Bộ nâng xoang hở Helmut Zepf
Chờ hàng về
Bộ
Bộ nâng xoang hở Helmut Zepf
Helmut Zepf Đã bán 1
Cây bơm xương Ø 2,5 MM / Ø5.0MM Helmut Zepf
Ngưng bán
Cây
Cây bơm xương Ø 2,5 MM / Ø5.0MM Helmut Zepf
Helmut Zepf Đã bán 9
Mũi cây nâng xoang. - 47.962.20 Helmut Zepf
Ngưng bán
Cây
Mũi cây nâng xoang. - 47.962.20 Helmut Zepf
Helmut Zepf Đã bán 18
Vít cố định màng 3mm - 47.560.03 Helmut Zepf
Ngưng bán
-1%
Hộp 5 vít
Vít cố định màng 3mm - 47.560.03 Helmut Zepf
Helmut Zepf Đã bán 18
Cây cạo và giữ xương - 47.959.00 Helmut Zepf
Ngưng bán
Cây
Cây cạo và giữ xương - 47.959.00 Helmut Zepf
Helmut Zepf Đã bán 9
Cây lấy xương - Trong bộ Vít cố định màng - 47.847.11 Helmut Zepf
Ngưng bán
Cây
Cây tạo lỗ trên xương - Trong bộ Vít cố định màng - 47.520.02 Helmut Zepf
Ngưng bán
-1%
Cây
Cây tách màng xoang Helmut Zepf
Ngưng bán
Cây
Cây tách màng xoang Helmut Zepf
Helmut Zepf Đã bán 9
Mũi cây nâng xoang kín - 47.750.03 Helmut Zepf
Ngưng bán
Cây
Mũi cây nâng xoang kín - 47.750.03 Helmut Zepf
Helmut Zepf Đã bán 9
Cây cắt dây chằn trong bộ Power Periotome Helmut Zepf
Ngưng bán
Cây
Cây cắt dây chằn trong bộ Power Periotome Helmut Zepf
Helmut Zepf Đã bán 9
Cây chẻ xương - 47.949.11 Helmut Zepf
Ngưng bán
Cây
Cây chẻ xương - 47.949.11 Helmut Zepf
Helmut Zepf Đã bán 9
Mặt gương hình trái tim -37.448.20 Helmut Zepf
Ngưng bán
Cái
Mặt gương hình trái tim -37.448.20 Helmut Zepf
Helmut Zepf Đã bán 9
Kéo
Kéo cong cắt chỉ - 46.051.11 Helmut Zepf
Ngưng bán
Cây
Kéo cong cắt chỉ - 46.051.11 Helmut Zepf
Helmut Zepf Đã bán 55
Nha chu
Cây đo túi nha chu Helmut Zepf
Ngưng bán
Cây
Cây đo túi nha chu Helmut Zepf
Helmut Zepf Đã bán 9
Cây đo túi nha chu 31.691.00 Helmut Zepf
Ngưng bán
Cây
Cây đo túi nha chu 31.691.00 Helmut Zepf
Helmut Zepf Đã bán 9
Cán cây nâng xoang 17.700.00 Helmut Zepf
Ngưng bán
Cây
Cán cây nâng xoang 17.700.00 Helmut Zepf
Helmut Zepf Đã bán 8
Đầu và cán cây tháo mão Helmut Zepf
Ngưng bán
Cái, Cây
Đầu và cán cây tháo mão Helmut Zepf
Helmut Zepf Đã bán 9
Cây phẩu thuật nha chu Helmut Zepf
Ngưng bán
Cây
Cây phẩu thuật nha chu Helmut Zepf
Helmut Zepf Đã bán 9
Cây điều trị nha chu Helmut Zepf
Ngưng bán
Cây
Cây điều trị nha chu Helmut Zepf
Helmut Zepf Đã bán 9
Ống hút Phẫu thuật
Ống hút đầu 3.0 mm 19.649.30 Helmut Zepf
Ngưng bán
Cái
Ống hút đầu 3.0 mm 19.649.30 Helmut Zepf
Helmut Zepf Đã bán 9
Ống hút đầu 1.5 mm 19.649.15 Helmut Zepf
Ngưng bán
Cái
Ống hút đầu 1.5 mm 19.649.15 Helmut Zepf
Helmut Zepf Đã bán 18
Ống hút phẫu thuật đầu 3.0mm 19.651.14 Helmut Zepf
Ngưng bán
Cái
Ống hút phẫu thuật đầu 3.0mm 19.651.14 Helmut Zepf
Helmut Zepf Đã bán 9
Vật dụng khác
Kìm tháo mão 19.277.01Z Helmut Zepf
Ngưng bán
Cây
Kìm tháo mão 19.277.01Z Helmut Zepf
Helmut Zepf Đã bán 9
Cây giữ chổi trong trám răng 19.199.00 Helmut Zepf
Ngưng bán
Cây
Cây giữ chổi trong trám răng 19.199.00 Helmut Zepf
Helmut Zepf Đã bán 9
Trâm khác
Mũi khoan định vị trong bộ GBR Kit Helmut Zepf
Ngưng bán
1000
Mũi khoan định vị trong bộ GBR Kit Helmut Zepf
Helmut Zepf Đã bán 9
SP chỉnh nha khác
Gương chỉnh nha nhiều loại Helmut Zepf
Ngưng bán
Cái
Gương chỉnh nha nhiều loại Helmut Zepf
Helmut Zepf Đã bán 9
Khay lấy dấu inox
Khay lấy dấu HD Helmut Zepf
Ngưng bán
Cây
Khay lấy dấu HD Helmut Zepf
Helmut Zepf Đã bán 9
Khay lấy dấu HT Helmut Zepf
Ngưng bán
Cây
Khay lấy dấu HT Helmut Zepf
Helmut Zepf Đã bán 9
Cây cắt cao su trong lấy dấu 28.640.10 Helmut Zepf
Ngưng bán
Cây
Cây cắt cao su trong lấy dấu 28.640.10 Helmut Zepf
Helmut Zepf Đã bán 9
Đặt đê
Cao su trong bộ cắn khớp 19.270.50 Helmut Zepf
Ngưng bán
Cặp
Cao su trong bộ cắn khớp 19.270.50 Helmut Zepf
Helmut Zepf Đã bán 9
Composite khác
Cao su điêu khắc trong bộ trám thẩm mỹ Helmut Zepf
Ngưng bán
Cái
Cao su điêu khắc trong bộ trám thẩm mỹ Helmut Zepf
Helmut Zepf Đã bán 9
Mũi mài kim cương
Mũi khoan kim cương 023C/029C Helmut Zepf
Ngưng bán
Mũi, mũi
Mũi khoan kim cương 023C/029C Helmut Zepf
Helmut Zepf Đã bán 8
Khay đựng
Khay bảo quản dụng cụ - 85.180.00 Helmut Zepf
Ngưng bán
Khay
Khay bảo quản dụng cụ - 85.180.00 Helmut Zepf
Helmut Zepf Đã bán 9
GIỎ HÀNG (0 sản phẩm)

Tổng tiền:

sản phẩm: 0