Gây tê nha khoa

✅ Tiện lợi Mua HẾT ở 1 nơi
✅ Hàng hóaĐA DẠNG
✅ Giao nhanhNỘI THÀNH 2H
✅ Chính hãng GIÁ TỐT
Tê thường quy (3 sản phẩm)
Tê tim mạch (4 sản phẩm)
Tê bôi, xịt (3 sản phẩm)
Tê liều cao (1 sản phẩm)
Kim tiêm (7 sản phẩm)
GIỎ HÀNG (0 sản phẩm)

Tổng tiền:

sản phẩm: 0