0
Thường 0
0

Top 7 Sản Phẩm OSUNG ❤️ Cần Có 2024【FREESHIP】 Sàn Nha Khoa Lớn Nhất VN

✅ Tiện lợi Mua HẾT ở 1 nơi
✅ Hàng hóa ĐA DẠNG
✅ Giao nhanh NỘI THÀNH 2H
✅ Chính hãng GIÁ TỐT
Khay lấy dấu inox
Khay lấy dấu Nickel Partial Osung
+
Cái
Khay lấy dấu Nickel Partial Osung
Osung Đã bán 108
MEMBERSHIP
Khay lấy dấu inox- Impression Tray Osung
+
Cái, Bộ
Khay lấy dấu inox- Impression Tray Osung
Osung Đã bán 65
MEMBERSHIP
Khay lấy dấu inox -Impression Tray(Nickel-plated)	TBEZ8 Osung
+
Cái
Khay lấy dấu inox -Impression Tray(Nickel-plated) TBEZ8 Osung
Osung Đã bán 9
MEMBERSHIP
Video Khay lấy dấu inox -Impression Tray(Nickel-plated)	TBOZ6 Osung Khay lấy dấu inox -Impression Tray(Nickel-plated)	TBOZ6 Osung
+
Cái
Khay lấy dấu inox -Impression Tray(Nickel-plated) TBOZ6 Osung
Osung Đã bán 9
MEMBERSHIP
Khay lấy dấu nhôm - Impression Tray (Aluminum) Osung
+
Cái
Khay lấy dấu nhôm - Impression Tray (Aluminum) Osung
Osung Đã bán 256
MEMBERSHIP
Occlusal Rim Plate Osung
+
Cái
Occlusal Rim Plate Osung
Osung Đã bán 9
MEMBERSHIP
Khay lấy dấu xoay inox -Impression Tray SP tray (10ea) Osung
+
Cái
Khay lấy dấu xoay inox -Impression Tray SP tray (10ea) Osung
Osung Đã bán 14
MEMBERSHIP
Vật dụng khác
Video Cục cắn Mouth prop osung Cục cắn Mouth prop osung
+
Cái
Cục cắn Mouth prop osung
Osung Đã bán 176
MEMBERSHIP
Video Broach Holder Osung Broach Holder Osung
+
Cái
Broach Holder Osung
Osung Đã bán 8
MEMBERSHIP
Cây nạo ngà Excavator Metal handle Osung
+
Cái
Cây nạo ngà Excavator Metal handle Osung
Osung Đã bán 264
MEMBERSHIP
Video Thám châm nội nha - Endodontic Explorer - Metal handle Osung EXDG16 Thám châm nội nha - Endodontic Explorer - Metal handle Osung EXDG16
+
Cái
Thám châm nội nha - Endodontic Explorer - Metal handle Osung EXDG16
Osung Đã bán 60
MEMBERSHIP
Cây tháo mão - Crown Remover Osung
+
Cái
Cây tháo mão - Crown Remover Osung
Osung Đã bán 92
MEMBERSHIP
Video Cây đặt chỉ co nướu Gingicord packer Osung Cây đặt chỉ co nướu Gingicord packer Osung
+
Cái
Cây đặt chỉ co nướu Gingicord packer Osung
Osung Đã bán 224
MEMBERSHIP
Bay trám Spatula Osung
+
Cái
Bay trám Spatula Osung
Osung Đã bán 36
MEMBERSHIP
Video Thám châm nội nha - Endodontic Explorer- Silicone handle Osung Thám châm nội nha - Endodontic Explorer- Silicone handle Osung
+
Cái
Thám châm nội nha - Endodontic Explorer- Silicone handle Osung
Osung Đã bán 9
MEMBERSHIP
Video Kéo tháo mão - Crown gripper Osung Kéo tháo mão - Crown gripper Osung
+
Cây
Kéo tháo mão - Crown gripper Osung
Osung Đã bán 30
MEMBERSHIP
Video Súng bơm cao su nướu - Gingimaster injector (tip) Osung Súng bơm cao su nướu - Gingimaster injector (tip) Osung
+
Hộp 40 cái , Cái
Súng bơm cao su nướu - Gingimaster injector (tip) Osung
Osung Đã bán 9
MEMBERSHIP
Cây đặt xi măng Osung
+
Cái
Cây đặt xi măng Osung
Osung Đã bán 9
MEMBERSHIP
Abutment Driver Osung
+
Cái, 10Cái, Gói 100 cái
Abutment Driver Osung
Osung Đã bán 9
MEMBERSHIP
Ống chích
Bơm tiêm áp lực Osung
+
-3%
Cái
Bơm tiêm áp lực Osung
Osung Đã bán 1.6k
MEMBERSHIP
Ống chích - Agar Syringe Osung
+
Cái
Ống chích - Agar Syringe Osung
Osung Đã bán 9
MEMBERSHIP
Video Ống chích xương Bone Syringe Osung Ống chích xương Bone Syringe Osung
+
Cái
Ống chích xương Bone Syringe Osung
Osung Đã bán 9
MEMBERSHIP
Video Ống chích Syringe Aspirating, nickel coated on brass Osung Ống chích Syringe Aspirating, nickel coated on brass Osung
+
-1%
Cái
Ống chích Syringe Aspirating, nickel coated on brass Osung
Osung Đã bán 55
MEMBERSHIP
Video Ống chích hút ngược Osung Ống chích hút ngược Osung
+
Cái
Ống chích hút ngược Osung
Osung Đã bán 495
MEMBERSHIP
SP dụng cụ khám
Video Cán gương Osung Mirror Silicone, 2MHC1 Cán gương Osung Mirror Silicone, 2MHC1
+
Cái
Cán gương Osung Mirror Silicone, 2MHC1
Osung Đã bán 9
MEMBERSHIP
Mặt gương khám DMSS4 Mouth Mirror Osung
+
Cái , Hộp 12 cái
Mặt gương khám DMSS4 Mouth Mirror Osung
Osung Đã bán 3.0k
MEMBERSHIP
Cán gương Osung Mirror Handle, Silicone
+
Cái
Cán gương Osung Mirror Handle, Silicone
Osung Đã bán 9
MEMBERSHIP
Thám châm Osung EXD5H
+
Cây
Thám châm Osung EXD5H
Osung Đã bán 65
MEMBERSHIP
Thám châm Osung Explorers EXD5W
+
Cái
Thám châm Osung Explorers EXD5W
Osung Đã bán 18
MEMBERSHIP
Video Thám châm Osung Explorers Thám châm Osung Explorers
+
Cái
Thám châm Osung Explorers
Osung Đã bán 456
MEMBERSHIP
Video Thám châm Osung Explorers EXD11-12 Thám châm Osung Explorers EXD11-12
+
Cái
Thám châm Osung Explorers EXD11-12
Osung Đã bán 9
MEMBERSHIP
Thám châm Osung Explorers EXD2
+
Cái
Thám châm Osung Explorers EXD2
Osung Đã bán 8
MEMBERSHIP
Video Thám châm Osung Explorers 2EXD5W Thám châm Osung Explorers 2EXD5W
+
Cái
Thám châm Osung Explorers 2EXD5W
Osung Đã bán 9
MEMBERSHIP
Video Thám châm Osung Explorers EXS6XL Thám châm Osung Explorers EXS6XL
+
Cái
Thám châm Osung Explorers EXS6XL
Osung Đã bán 160
MEMBERSHIP
Video Thám châm Osung Explorers EXDK Thám châm Osung Explorers EXDK
+
Cái
Thám châm Osung Explorers EXDK
Osung Đã bán 18
MEMBERSHIP
Thám châm Osung Explorers EXS23H
+
Cái
Thám châm Osung Explorers EXS23H
Osung Đã bán 8
MEMBERSHIP
Ống hút Phẫu thuật
Video Ống hút phẫu Thuật - Surgical Suction adapter Osung Ống hút phẫu Thuật - Surgical Suction adapter Osung
+
Cái
Ống hút phẫu Thuật - Surgical Suction adapter Osung
Osung Đã bán 9
MEMBERSHIP
Ống hút phẫu Thuật - Surgical Suction tip Osung
+
Cái
Ống hút phẫu Thuật - Surgical Suction tip Osung
Osung Đã bán 42
MEMBERSHIP
Video Ống hút phẫu thuật Osung Ống hút phẫu thuật Osung
+
Cái
Ống hút phẫu thuật Osung
Osung Đã bán 312
MEMBERSHIP
Ống hút phẫu thuật Osung
Ngưng bán
Cái
Ống hút phẫu thuật Osung
Osung Đã bán 30
Cây trám
Video Cây nhồi amalgam - Amalgam Plugger Osung Cây nhồi amalgam - Amalgam Plugger Osung
+
Cái
Cây nhồi amalgam - Amalgam Plugger Osung
Osung Đã bán 18
MEMBERSHIP
Video Dụng cụ trám composite - Composite Instrument- Metal handle Osung Dụng cụ trám composite - Composite Instrument- Metal handle Osung
+
Cái
Dụng cụ trám composite - Composite Instrument- Metal handle Osung
Osung Đã bán 244
MEMBERSHIP
Dụng cụ trám composite - Composite Instrument- Metal handle Osung
+
Cái
Dụng cụ trám composite - Composite Instrument- Metal handle Osung
Osung Đã bán 144
MEMBERSHIP
Video Dụng cụ trám composite - Composite Instrument- Silicone handle osung Dụng cụ trám composite - Composite Instrument- Silicone handle osung
+
Cái
Dụng cụ trám composite - Composite Instrument- Silicone handle osung
Osung Đã bán 9
MEMBERSHIP
Video Dao trám - Carver Osung Dao trám - Carver Osung
+
Cái
Dao trám - Carver Osung
Osung Đã bán 144
MEMBERSHIP
Dụng cụ trám composite - Composite Instrument- Metal (silicon)handle Osung
Chờ hàng về
Cái
Dụng cụ trám Amalgam Burnisher Osung
Ngưng bán
Cái
Dụng cụ trám Amalgam Burnisher Osung
Osung Đã bán 9
Kềm chỉnh nha
Kìm/kềm tạo hình dây chỉnh nha Osung
+
Cái
Kìm/kềm tạo hình dây chỉnh nha Osung
Osung Đã bán 14
MEMBERSHIP
Video Cây uốn dây - Orthodontic instrument Osung Cây uốn dây - Orthodontic instrument Osung
+
Cái
Cây uốn dây - Orthodontic instrument Osung
Osung Đã bán 9
MEMBERSHIP
Kềm uốn cong dây cung- Wire bend plier Osung
+
Cái
Kềm uốn cong dây cung- Wire bend plier Osung
Osung Đã bán 9
MEMBERSHIP
Kềm Uốn tạo hình vuông, chữ nhật- Tweed Arch Osung
+
Cái
Kềm Uốn tạo hình vuông, chữ nhật- Tweed Arch Osung
Osung Đã bán 9
MEMBERSHIP
Kềm tháo mắc cài -Bracket instrument Osung
+
Cái
Kềm tháo mắc cài -Bracket instrument Osung
Osung Đã bán 30
MEMBERSHIP
Kềm 3 chấu bẻ dây cung - Three jaw plier Osung
+
Cái
Kềm 3 chấu bẻ dây cung - Three jaw plier Osung
Osung Đã bán 14
MEMBERSHIP
Kiềm chỉnh và cắt dây cung - Distal end cutter Osung
+
Cái
Kiềm chỉnh và cắt dây cung - Distal end cutter Osung
Osung Đã bán 9
MEMBERSHIP
Kiềm uốn dây cung - Tweed loop bending plier Osung
+
Cái
Kiềm uốn dây cung - Tweed loop bending plier Osung
Osung Đã bán 36
MEMBERSHIP
Kềm cắt dây cung - Pin cutter Osung
+
Cái
Kềm cắt dây cung - Pin cutter Osung
Osung Đã bán 14
MEMBERSHIP
Kềm cắt xa dây cung - Cinch back plier Osung
+
Cái
Kềm cắt xa dây cung - Cinch back plier Osung
Osung Đã bán 9
MEMBERSHIP
Kềm gấp uốn cong dây - Light wire plier Osung
+
Cái
Kềm gấp uốn cong dây - Light wire plier Osung
Osung Đã bán 9
MEMBERSHIP
Kềm đặt dây cung - Utility plier OPUP01 Osung
+
Cái
Kềm đặt dây cung - Utility plier OPUP01 Osung
Osung Đã bán 9
MEMBERSHIP
Mũi cạo vôi insert
Đầu mở mũi cạo vôi - Scaler Product Osung
+
Cái
Đầu mở mũi cạo vôi - Scaler Product Osung
Osung Đã bán 9
MEMBERSHIP
Mũi cạo vôi siêu âm Osung Ultrasonic Scaler Tip
+
Cái
Mũi cạo vôi siêu âm Osung Ultrasonic Scaler Tip
Osung Đã bán 14
MEMBERSHIP
Nạy nhổ răng
Video Nạy chân răng Elevator - Plastic handle Osung Nạy chân răng Elevator - Plastic handle Osung
+
Cái
Nạy chân răng Elevator - Plastic handle Osung
Osung Đã bán 288
MEMBERSHIP
Video Nạy tách dây chằng -Luxating Elevator- Regular, Ultra-sharp,Plastic handle Osung Nạy tách dây chằng -Luxating Elevator- Regular, Ultra-sharp,Plastic handle Osung
+
Cái
Nạy tách dây chằng -Luxating Elevator- Regular, Ultra-sharp,Plastic handle Osung
Osung Đã bán 85
MEMBERSHIP
Video Nạy chân răng - Elevator - Metal handle, stainess steel Osung Nạy chân răng - Elevator - Metal handle, stainess steel Osung
+
Cái
Nạy chân răng - Elevator - Metal handle, stainess steel Osung
Osung Đã bán 148
MEMBERSHIP
Nạy nhổ chân răng - Root Picker Osung
+
Cái
Nạy nhổ chân răng - Root Picker Osung
Osung Đã bán 140
MEMBERSHIP
Banh, kẹp
Cây bóc tách - Periosteal elevator Osung
+
Cái
Cây bóc tách - Periosteal elevator Osung
Osung Đã bán 496
MEMBERSHIP
Banh môi, má và đè lưỡi - Retractor Osung
+
Cái
Banh môi, má và đè lưỡi - Retractor Osung
Osung Đã bán 80
MEMBERSHIP
Kẹp kim Needle Holder Osung
+
Cái
Kẹp kim Needle Holder Osung
Osung Đã bán 108
MEMBERSHIP
Kẹp màn xương Membrane Forcep Osung
+
Cái
Kẹp màn xương Membrane Forcep Osung
Osung Đã bán 30
MEMBERSHIP
Kẹp gắp nội nha - Locking tweezer for Endo Osung
+
Cái
Kẹp gắp nội nha - Locking tweezer for Endo Osung
Osung Đã bán 9
MEMBERSHIP
Kẹp phẫu tích Tissue Plier Osung
+
Cái
Kẹp phẫu tích Tissue Plier Osung
Osung Đã bán 328
MEMBERSHIP
Cây banh nướu Gingival Retractor Osung
+
Cái
Cây banh nướu Gingival Retractor Osung
Osung Đã bán 9
MEMBERSHIP
Cây banh miệng, banh vạt - Spatula periosteal chisel Osung
+
Cái
Cây banh miệng, banh vạt - Spatula periosteal chisel Osung
Osung Đã bán 9
MEMBERSHIP
Kẹp xương -Block Bone Clamp Osung
+
Cái
Kẹp xương -Block Bone Clamp Osung
Osung Đã bán 9
MEMBERSHIP
Cây banh miệng, banh vạt Lip and Tongue Retractor Osung
+
cái
Cây banh miệng, banh vạt Lip and Tongue Retractor Osung
Osung Đã bán 18
MEMBERSHIP
Video Cây banh miệng, banh vạt Lip Retractor Osung Cây banh miệng, banh vạt Lip Retractor Osung
+
Cái
Cây banh miệng, banh vạt Lip Retractor Osung
Osung Đã bán 18
MEMBERSHIP
Kẹp kim Ligature Forcep Osung
+
Cái
Kẹp kim Ligature Forcep Osung
Osung Đã bán 14
MEMBERSHIP
Dụng cụ labo khác
Video Dao làm sáp - Waxing&carving instrument Osung Dao làm sáp - Waxing&carving instrument Osung
+
Cái , Bộ 5 cái
Dao làm sáp - Waxing&carving instrument Osung
Osung Đã bán 792
MEMBERSHIP
Chén, chum, lọ
Video Hộp lấy gòn - Cotton Pellet Device Osung Hộp lấy gòn - Cotton Pellet Device Osung
+
Cái
Hộp lấy gòn - Cotton Pellet Device Osung
Osung Đã bán 9
MEMBERSHIP
Chén đựng xương	Bone Well Osung
+
Cái
Chén đựng xương Bone Well Osung
Osung Đã bán 36
MEMBERSHIP
Chén trộn amalgam - Amalgam well Osung
Ngưng bán
Cái
Chén trộn amalgam - Amalgam well Osung
Osung Đã bán 14
Tiêu hao khác
Powder	CFP5 Osung
+
Cái
Powder CFP5 Osung
Osung Đã bán 14
MEMBERSHIP
Đá mài Sharpenning stone Osung
Ngưng bán
Cái
Đá mài Sharpenning stone Osung
Osung Đã bán 6
Hộp đựng mũi khoan
Hộp đựng mũi khoan Bur Block Osung
+
Cái
Hộp đựng mũi khoan Bur Block Osung
Osung Đã bán 9
MEMBERSHIP
Video Hộp đựng mũi khoan phẫu thuật - Surgi-Drill Stand Osung Hộp đựng mũi khoan phẫu thuật - Surgi-Drill Stand Osung
+
Cái
Hộp đựng mũi khoan phẫu thuật - Surgi-Drill Stand Osung
Osung Đã bán 36
MEMBERSHIP
Hộp đựng mũi cạo vôi insert - Scaler Product Osung
+
Cái
Hộp đựng mũi cạo vôi insert - Scaler Product Osung
Osung Đã bán 9
MEMBERSHIP
Hộp đựng mũi khoan Osung - Infection Control Product
+
Cái
Hộp đựng mũi khoan Osung - Infection Control Product
Osung Đã bán 65
MEMBERSHIP
Hộp dựng mũi phẫu thuật - Surgi-Drill Stand	DSTA16 Osung
+
Cái
Hộp dựng mũi phẫu thuật - Surgi-Drill Stand DSTA16 Osung
Osung Đã bán 9
MEMBERSHIP
Hộp đựng mũi khoang Osung - Free Bur Stand
Ngưng bán
Cái
Hộp đựng mũi khoang Osung - Free Bur Stand
Osung Đã bán 14
Dụng cụ phẫu thuật khác
Cây nạo xương ổ Surgical Curette , miller, Molt, lucas Osung
+
Cái
Cây nạo xương ổ Surgical Curette , miller, Molt, lucas Osung
Osung Đã bán 260
MEMBERSHIP
Cây đưa xương Bone Carrier Osung
+
Cái
Cây đưa xương Bone Carrier Osung
Osung Đã bán 48
MEMBERSHIP
Video Thước đo  implant- Implant Depth Gauge Osung Thước đo  implant- Implant Depth Gauge Osung
+
Cái
Thước đo implant- Implant Depth Gauge Osung
Osung Đã bán 18
MEMBERSHIP
Búa nha khoa Mallet Osung
+
Cục, Cái
Búa nha khoa Mallet Osung
Osung Đã bán 85
MEMBERSHIP
Video Dằm xương Bone Mill Osung Dằm xương Bone Mill Osung
+
Cái
Dằm xương Bone Mill Osung
Osung Đã bán 9
MEMBERSHIP
Thước đo  implant - Caliper Osung
+
Cái
Thước đo implant - Caliper Osung
Osung Đã bán 9
MEMBERSHIP
Video Thu xương Bone Collector Osung Thu xương Bone Collector Osung
+
Cái
Thu xương Bone Collector Osung
Osung Đã bán 14
MEMBERSHIP
Video Dũa xương Bone File Osung Dũa xương Bone File Osung
+
Cái
Dũa xương Bone File Osung
Osung Đã bán 70
MEMBERSHIP
Video Cây nong xương - Bone Spreader Osung Cây nong xương - Bone Spreader Osung
+
Cái
Cây nong xương - Bone Spreader Osung
Osung Đã bán 24
MEMBERSHIP
Video Bộ dằm xương Bone Crusher Osung Bộ dằm xương Bone Crusher Osung
+
Cái
Bộ dằm xương Bone Crusher Osung
Osung Đã bán 9
MEMBERSHIP
Cây nạo xương ổ - Surgical Curette - Lucas, Serrated blade Osung
+
Cái
Cây nạo xương ổ - Surgical Curette - Lucas, Serrated blade Osung
Osung Đã bán 124
MEMBERSHIP
Cây cắt xương Periotome Osung
+
Cái
Cây cắt xương Periotome Osung
Osung Đã bán 36
MEMBERSHIP
Mũi implant
Mũi khoan xương - Lindman Drill osung
+
Cái
Mũi khoan xương - Lindman Drill osung
Osung Đã bán 48
MEMBERSHIP
Bột phẫu thuật implant - EZScrew 30N Mini Kit Osung
+
Cái
Bột phẫu thuật implant - EZScrew 30N Mini Kit Osung
Osung Đã bán 1
MEMBERSHIP
Mũi khoan xương - Trephin Bur Osung
+
Cái
Mũi khoan xương - Trephin Bur Osung
Osung Đã bán 42
MEMBERSHIP
Video Mũi phẫu thuật nướu - Tissue Punch Osung Mũi phẫu thuật nướu - Tissue Punch Osung
+
Cái
Mũi phẫu thuật nướu - Tissue Punch Osung
Osung Đã bán 30
MEMBERSHIP
Cây nạo implant - Implant Curette osung
+
Cái
Cây nạo implant - Implant Curette osung
Osung Đã bán 9
MEMBERSHIP
Lèn
cây lèn Root Canal Plugger Osung
+
Cái
cây lèn Root Canal Plugger Osung
Osung Đã bán 95
MEMBERSHIP
Lèn ngang, dọc - Spreader Osung
+
Cái
Lèn ngang, dọc - Spreader Osung
Osung Đã bán 95
MEMBERSHIP
Dụng cụ chỉnh nha khác
Cây ấn khâu - Wire Band Pusher Osung
+
Cái
Cây ấn khâu - Wire Band Pusher Osung
Osung Đã bán 14
MEMBERSHIP
Video Gương trong miệng có cán Handle Photo Mirror Osung Gương trong miệng có cán Handle Photo Mirror Osung
+
Cái
Gương trong miệng có cán Handle Photo Mirror Osung
Osung Đã bán 9
MEMBERSHIP
Video Gương trong miệng Photo Mirrors Osung Gương trong miệng Photo Mirrors Osung
+
Cái
Gương trong miệng Photo Mirrors Osung
Osung Đã bán 120
MEMBERSHIP
Video Gương trong miệng bằng kim loại Photo Mirrors Osung Gương trong miệng bằng kim loại Photo Mirrors Osung
+
Cái
Gương trong miệng bằng kim loại Photo Mirrors Osung
Osung Đã bán 65
MEMBERSHIP
Video Gương có đèn FF-Photo Osung Gương có đèn FF-Photo Osung
+
Cái
Gương có đèn FF-Photo Osung
Osung Đã bán 9
MEMBERSHIP
Dụng cụ đặt khâu - Separating Plier Osung
+
Cây
Dụng cụ đặt khâu - Separating Plier Osung
Osung Đã bán 9
MEMBERSHIP
Nha chu
Đục nha chu Periodontal Surgical Curette Osung
+
Cái
Đục nha chu Periodontal Surgical Curette Osung
Osung Đã bán 24
MEMBERSHIP
Video Cây đo túi Probe Osung Cây đo túi Probe Osung
+
Cái
Cây đo túi Probe Osung
Osung Đã bán 320
MEMBERSHIP
Video Cây nạo túi Gracey- Metal handle Mini five - Osung Cây nạo túi Gracey- Metal handle Mini five - Osung
+
Cái
Cây nạo túi Gracey- Metal handle Mini five - Osung
Osung Đã bán 95
MEMBERSHIP
Video Đục nha chu Periodontal Chisel Osung Đục nha chu Periodontal Chisel Osung
+
Cái
Đục nha chu Periodontal Chisel Osung
Osung Đã bán 18
MEMBERSHIP
Cây nạo nha chu - Periodontal File Scaler Osung
+
Cái
Cây nạo nha chu - Periodontal File Scaler Osung
Osung Đã bán 9
MEMBERSHIP
Cây nạo túi Gracey-Plastic handle, Standard Osung
+
Cái
Cây nạo túi Gracey-Plastic handle, Standard Osung
Osung Đã bán 9
MEMBERSHIP
Video Cây đo túi - Thám châm EX-Probe Osung Cây đo túi - Thám châm EX-Probe Osung
+
Cái
Cây đo túi - Thám châm EX-Probe Osung
Osung Đã bán 48
MEMBERSHIP
Video Cây nạo túi Gracey- Silicone handle, Mini five Osung Cây nạo túi Gracey- Silicone handle, Mini five Osung
+
Cái
Cây nạo túi Gracey- Silicone handle, Mini five Osung
Osung Đã bán 9
MEMBERSHIP
Dao nha chu Periodontal Knife Osung
+
Cái
Dao nha chu Periodontal Knife Osung
Osung Đã bán 95
MEMBERSHIP
Video Cây nạo túi Gracey- Metal handle, Rigid Osung Cây nạo túi Gracey- Metal handle, Rigid Osung
+
Cái
Cây nạo túi Gracey- Metal handle, Rigid Osung
Osung Đã bán 400
MEMBERSHIP
Video Cây nạo túi Universal Curette Metal handle Osung Cây nạo túi Universal Curette Metal handle Osung
+
Cái
Cây nạo túi Universal Curette Metal handle Osung
Osung Đã bán 50
MEMBERSHIP
Video Cây nạo túi Gracey Curette Metal handle Osung Cây nạo túi Gracey Curette Metal handle Osung
+
Cái
Cây nạo túi Gracey Curette Metal handle Osung
Osung Đã bán 50
MEMBERSHIP
Hộp đựng trâm
Video Hộp đựng trâm nội nha - Endo Bath/can Osung Hộp đựng trâm nội nha - Endo Bath/can Osung
+
Cái
Hộp đựng trâm nội nha - Endo Bath/can Osung
Osung Đã bán 48
MEMBERSHIP
Hộp đựng trâm nội nha - Bur Stand Osung
+
Cái
Hộp đựng trâm nội nha - Bur Stand Osung
Osung Đã bán 30
MEMBERSHIP
Hook
Kềm uốn Hook-Crimple hook Osung
+
Cái
Kềm uốn Hook-Crimple hook Osung
Osung Đã bán 9
MEMBERSHIP
Kẹp chỉnh nha
Kềm mathew Osung (kẹp buộc thun)
+
Cái
Kềm mathew Osung (kẹp buộc thun)
Osung Đã bán 42
MEMBERSHIP
Kẹp giữ mắc cài- Bracket tweezer Osung
+
Cái
Kẹp giữ mắc cài- Bracket tweezer Osung
Osung Đã bán 24
MEMBERSHIP
Đặt đê
Dụng cụ đặt đê, đê - Rubber Dam Frame Osung
+
Cái
Dụng cụ đặt đê, đê - Rubber Dam Frame Osung
Osung Đã bán 42
MEMBERSHIP
Kềm đặt đê Rubber Dam Plier Osung
+
Cái
Kềm đặt đê Rubber Dam Plier Osung
Osung Đã bán 42
MEMBERSHIP
Bộ dụng cụ đặt đê, đê - Clamp set Osung
+
Bộ
Bộ dụng cụ đặt đê, đê - Clamp set Osung
Osung Đã bán 9
MEMBERSHIP
Dụng cụ đặt đê, đê- Rubber Dam Clamp - Anterior Osung
+
Cái
Dụng cụ đặt đê, đê- Rubber Dam Clamp - Anterior Osung
Osung Đã bán 24
MEMBERSHIP
Dụng cụ đặt đê, đê- Rubber Dam Clamp -Premolar Osung
+
Cái
Dụng cụ đặt đê, đê- Rubber Dam Clamp -Premolar Osung
Osung Đã bán 95
MEMBERSHIP
Video Dụng cụ đặt đê, đê- Rubber Dam Clamp -Pedo primary Osung Dụng cụ đặt đê, đê- Rubber Dam Clamp -Pedo primary Osung
+
Cái
Dụng cụ đặt đê, đê- Rubber Dam Clamp -Pedo primary Osung
Osung Đã bán 80
MEMBERSHIP
Dụng cụ đặt đê, đê- Rubber Dam Clamp -Molar Osung
+
Cái
Dụng cụ đặt đê, đê- Rubber Dam Clamp -Molar Osung
Osung Đã bán 84
MEMBERSHIP
Kềm bấm lỗ đê, đê Rubber Dam Punch Osung
+
Cái
Kềm bấm lỗ đê, đê Rubber Dam Punch Osung
Osung Đã bán 75
MEMBERSHIP
Bộ dụng cụ đặt đê, đê Rubber Dam Accessory SET Osung
+
-1%
Bộ
Bộ dụng cụ đặt đê, đê Rubber Dam Accessory SET Osung
Osung Đã bán 5
MEMBERSHIP
Đê cao su - Rubber Dam Sheet Osung
Ngưng bán
Cái
Đê cao su - Rubber Dam Sheet Osung
Osung Đã bán 14
Khăn choàng
Khăn choàng phẫu thuật - Surgical Drape Osung
+
Cái
Khăn choàng phẫu thuật - Surgical Drape Osung
Osung Đã bán 9
MEMBERSHIP
Khăn choàng phẫu thuật Wrapping Cloth Osung
Ngưng bán
Cái
Khăn choàng phẫu thuật Wrapping Cloth Osung
Osung Đã bán 14
Dao mổ
Cán dao mổ - Scalpel Handle osung
+
Cái
Cán dao mổ - Scalpel Handle osung
Osung Đã bán 192
MEMBERSHIP
Cây cạo vôi insert
Video Cây cạo vôi Chisel Scaler Osung Cây cạo vôi Chisel Scaler Osung
+
Cái
Cây cạo vôi Chisel Scaler Osung
Osung Đã bán 9
MEMBERSHIP
Bộ cạo vôi Perio Scaling kit Osung
+
Bộ
Bộ cạo vôi Perio Scaling kit Osung
Osung Đã bán 24
MEMBERSHIP
Video Cây cạo vôi Hoe Scaler Osung Cây cạo vôi Hoe Scaler Osung
+
Cái
Cây cạo vôi Hoe Scaler Osung
Osung Đã bán 24
MEMBERSHIP
Video Cây cạo vôi Sickle Scaler Osung Cây cạo vôi Sickle Scaler Osung
+
Cái
Cây cạo vôi Sickle Scaler Osung
Osung Đã bán 30
MEMBERSHIP
Video Cây cạo vôi Micro Sickle Scaler Osung Cây cạo vôi Micro Sickle Scaler Osung
+
-18%
Cái
Cây cạo vôi Micro Sickle Scaler Osung
Osung Đã bán 30
MEMBERSHIP
Banh môi
Video Banh môi, má và đè lưỡi - Lip wider Osung Banh môi, má và đè lưỡi - Lip wider Osung
+
Gói 2 cái
Banh môi, má và đè lưỡi - Lip wider Osung
Osung Đã bán 220
MEMBERSHIP
Kéo
Video Kéo Scissor Osung Kéo Scissor Osung
+
Cái
Kéo Scissor Osung
Osung Đã bán 260
MEMBERSHIP
Kềm nhổ răng
Video Kìm nhổ răng Extraction Forcep -America type Osung Kìm nhổ răng Extraction Forcep -America type Osung
+
Cái
Kìm nhổ răng Extraction Forcep -America type Osung
Osung Đã bán 328
MEMBERSHIP
Kìm nhổ răng Extraction Forcep - Asia type, for children Osung
+
Cái
Kìm nhổ răng Extraction Forcep - Asia type, for children Osung
Osung Đã bán 48
MEMBERSHIP
Video Kìm nhổ răng Extraction Forcep - America type, for Children Osung Kìm nhổ răng Extraction Forcep - America type, for Children Osung
+
Cái
Kìm nhổ răng Extraction Forcep - America type, for Children Osung
Osung Đã bán 9
MEMBERSHIP
Video Kềm nhổ răng trẻ em Kềm nhổ răng trẻ em
+
Cái
Kềm nhổ răng trẻ em
Osung Đã bán 9
MEMBERSHIP
Kìm nhổ răng Osung Extraction Forcep - Asia type
Ngưng bán
Cái
Kìm nhổ răng Osung Extraction Forcep - Asia type
Osung Đã bán 224
Khay đựng
Video Hộp đựng dụng cụ Instrument cassette Osung Hộp đựng dụng cụ Instrument cassette Osung
+
Cái
Hộp đựng dụng cụ Instrument cassette Osung
Osung Đã bán 30
MEMBERSHIP
Lò nung
Máy đúc	li tâm Osung
+
Cái
Máy đúc li tâm Osung
Osung Đã bán 1
MEMBERSHIP
Giá khớp
Video Giá khớp chỉnh nha - Fixator ACBA1 Osung Giá khớp chỉnh nha - Fixator ACBA1 Osung
+
Cái
Giá khớp chỉnh nha - Fixator ACBA1 Osung
Osung Đã bán 9
MEMBERSHIP
Thước đo
Video Thước đo mắc cài -Bracket height gauge Osung Thước đo mắc cài -Bracket height gauge Osung
+
Cái
Thước đo mắc cài -Bracket height gauge Osung
Osung Đã bán 18
MEMBERSHIP
Thước đo mắc cài -Positioning Gauge Osung
+
Cái
Thước đo mắc cài -Positioning Gauge Osung
Osung Đã bán 14
MEMBERSHIP
Video Thước chỉnh khớp cắn chỉnh nha - Occlusal Plane Plate Osung Thước chỉnh khớp cắn chỉnh nha - Occlusal Plane Plate Osung
+
Cái
Thước chỉnh khớp cắn chỉnh nha - Occlusal Plane Plate Osung
Osung Đã bán 9
MEMBERSHIP
SP implant khác
Bộ tháo vít implant gãy - Screw Removal kit Osung
+
Cái
Bộ tháo vít implant gãy - Screw Removal kit Osung
Osung Đã bán 3
MEMBERSHIP
Sản phẩm máy cạo vôi
Cây cạo vôi -File Scaler Osung
Ngưng bán
Cái
Cây cạo vôi -File Scaler Osung
Osung Đã bán 9
Bộ dụng cụ trám
Video Dụng cụ trám composite - Composite Instrument- Metal handle Osung Dụng cụ trám composite - Composite Instrument- Metal handle Osung
+
Bộ
Dụng cụ trám composite - Composite Instrument- Metal handle Osung
Osung Đã bán 24
MEMBERSHIP
Dụng cụ trám composite -Composite Instrument Kit Osung
Ngưng bán
Cái
Dụng cụ trám composite -Composite Instrument Kit Osung
Osung Đã bán 9
Mũi cắt xương
Video Đĩa cắt xương - Micro Saw(Contra angle) Osung Đĩa cắt xương - Micro Saw(Contra angle) Osung
+
Cái
Đĩa cắt xương - Micro Saw(Contra angle) Osung
Osung Đã bán 70
MEMBERSHIP
Đĩa cắt xương - Micro Saw(Straight) Osung
+
Cái
Đĩa cắt xương - Micro Saw(Straight) Osung
Osung Đã bán 18
MEMBERSHIP
Mũi mài kim cương
Bộ mũi mài veneer 7 chi tiết - Osung
Chờ hàng về
-1%
Hộp + 7 mũi khoan
Bộ mũi mài veneer 7 chi tiết - Osung
Osung Đã bán 18
Chốt sợi thuỷ tinh
Bộ chốt	Bone Screw Osung
Ngưng bán
Bộ
Bộ chốt Bone Screw Osung
Osung
Thiết bị labo khác
Song song kế Surveyor LESY1 Osung
Ngưng bán
Cái
Song song kế Surveyor LESY1 Osung
Osung Đã bán 2
Tháo lắp khác
Nồi áp suất nấu nhựa - Bubble Eliminator Osung
Ngưng bán
Cái
Nồi áp suất nấu nhựa - Bubble Eliminator Osung
Osung Đã bán 2
GIỎ HÀNG (0 sản phẩm)

Tổng tiền:

sản phẩm: 0