5 Sản Phẩm ELSODENT ❤️ Thường Dùng 2024【FREESHIP】

✅ Tiện lợi Mua HẾT ở 1 nơi
✅ Hàng hóa ĐA DẠNG
✅ Giao nhanh NỘI THÀNH 2H
✅ Chính hãng GIÁ TỐT
Lấy dấu khớp cắn, vành khít
Composite đặc
Gắn tạm
Lưỡng trùng hợp
Etching
Bơm rửa khác
Răng tạm tỷ lệ 1-1
Bond 1 bước
Tái tạo cùi
GIỎ HÀNG (0 sản phẩm)

Tổng tiền:

sản phẩm: 0