0
Thường 0
0

ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ VỀ PHẦN MỀM NHA KHOA SNK CLINIC SOFTWARE

Tác giả:
Chuyên khoa:

ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ VỀ PHẦN MỀM NHA KHOA SNK CLINIC SOFTWARE


GIỚI THIỆU

Chào mừng bạn đến với phần mềm SNK CLINIC SOFTWARE - Phần mềm quản lí nha khoa(gọi chung là "Phần mềm"). Vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản Dịch Vụ sau đây trước khi tiếp tục truy cập hoặc sử dụng các dịch vụ của Phần mềm, để bạn biết được các quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của mình liên quan đến Công ty cổ phần công nghệ EDENT gọi chung là “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”).


“Các Dịch Vụ” chúng tôi cung cấp hoặc phát hành bao gồm:

- Phần mềm này

- Các tính năng hoặc tiện ích được cung cấp trên Phần mềm,

- Tất cả thông tin, các Phần mềm được liên kết, các tính năng, dữ liệu, văn bản, hình ảnh, hình chụp, đồ họa, thông báo, tag, nội dung, lập trình, phần mềm, các dịch vụ ứng dụng (bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ dịch vụ ứng dụng di động nào) hoặc các tài liệu khác được cung cấp thông qua Phần mềm hoặc các dịch vụ liên quan của nó (gọi chung là “Nội Dung”). Bất kỳ tính năng mới nào được thêm vào hoặc để tăng cường Các Dịch Vụ đều phải tuân thủ các Điều Khoản Dịch Vụ này.


*BẰNG VIỆC TIẾP TỤC TRUY CẬP PHẦN MỀM, BẠN CHO BIẾT RẰNG BẠN CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI HAY TIẾP TỤC TRUY CẬP PHẦN MỀM.


- Chúng tôi có quyền chỉnh sửa các Điều Khoản Dịch Vụ này vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho người dùng. Việc bạn tiếp tục sử dụng Các Dịch Vụ, Phần mềm, hoặc Tài Khoản Của Bạn sẽ được xem là sự chấp nhận, không rút lại đối với các điều khoản chỉnh sửa đó.

- Chúng tôi có quyền từ chối cho phép bạn truy cập Phần mềm hoặc Các Dịch Vụ vì bất kỳ lý do gì. Chúng tôi cũng có thể toàn quyền áp dụng giới hạn đối với các tính năng nhất định hoặc hạn chế quyền truy cập của bạn đối với một phần hoặc toàn bộ Phần mềm hoặc Các Dịch Vụ mà không cần thông báo hoặc phải chịu trách nhiệm pháp lý.


BẢO MẬT

Chúng tôi rất coi trọng việc bảo mật thông tin của bạn. Để bảo vệ các quyền của bạn một cách hiệu quả hơn, chúng tôi đã cung cấp Chính Sách Bảo Mật trên Phần mềm để giải thích chi tiết về các cách thức bảo mật thông tin của chúng tôi. Vui lòng xem "Chính Sách Bảo Mật" (DẪN LINK) để hiểu được cách thức chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin liên kết với Tài Khoản của bạn và/hoặc việc bạn sử dụng Các Dịch Vụ. Bằng việc sử dụng Các Dịch Vụ hoặc đồng ý với các Điều Khoản Dịch Vụ này, bạn đồng ý cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý Nội Dung và dữ liệu cá nhân của bạn như mô tả trong Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi.


GIỚI HẠN VỀ QUYỀN SỬ DỤNG

- Chúng tôi cấp cho bạn quyền sử dụng có giới hạn để truy cập và sử dụng Các Dịch Vụ tuân theo các điều khoản và điều kiện của Điều Khoản Dịch Vụ này vì mục đích sử dụng cá nhân. Việc cấp quyền này không cho phép bạn sử dụng vì bất kỳ mục đích thương mại nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ yếu tố riêng lẻ nào hay Nội Dung của nó). Tất cả Nội Dung, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương hiệu, logo và tài sản trí tuệ khác được hiển thị trên Phần mềm là tài sản của Chúng tôi.

Bất kỳ đối tượng nào truy cập vào Phần mềm đều không có quyền hoặc được cấp phép một cách trực tiếp hoặc gián tiếp sử dụng hoặc sao chép bất kỳ Nội dung, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương hiệu, logo hay bất kỳ tài sản trí tuệ nào khác và cũng không có đối tượng nào truy cập vào Phần mềm được yêu cầu bất kỳ quyền, quyền sở hữu hay quyền lợi nào liên quan đến các đối tượng trên.

- Bạn đồng ý không sao chép, phát tán, tái xuất bản, gửi, trưng bày công khai, trình diễn công khai, điều chỉnh, sửa đổi, cho thuê, bán, hay tạo phó bản của bất kỳ phần nào của Các Dịch Vụ, Phần mềm hoặc Nội Dung của nó. Nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi, Bạn cũng không được nhân bản hoặc chỉnh sửa một phần hay toàn bộ nội dung của Phần mềm này trên máy chủ khác hoặc như một phần của bất kỳ Phần mềm nào khác. Ngoài ra, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng bất kỳ công cụ robot, spider hay bất kỳ thiết bị tự động hay quy trình thủ công nào khác để theo dõi hay sao chép Nội Dung của chúng tôi, nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi (thỏa thuận này áp dụng cho các công cụ tìm kiếm cơ bản trên các webside kết nối người dùng trực tiếp đến website đó).


TÀI KHOẢN VÀ BẢO MẬT

- Bảo mật thông tin Tài Khoản của bạn và chỉ sử dụng ID Người Dùng của bạn khi đăng nhập

- Thông báo ngay cho Chúng tôi bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép ID Người Dùng hoặc thông tin của bạn, và

đảm bảo rằng thông tin Tài Khoản của bạn là chính xác.

- Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với mọi hoạt động diễn ra dưới tên ID Người Dùng và Tài Khoản của bạn ngay cả khi các hoạt động hay việc sử dụng đó không phải do bạn thực hiện. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào phát sinh từ việc tài khoản của bạn bị sử dụng trái phép hoặc việc bạn không tuân thủ điều khoản này.

- Bạn đồng ý rằng Chúng tôi có thể, vì bất kỳ lý do gì, tự quyền quyết định và không cần thông báo hay chịu trách nhiệm pháp lý đối với bạn hay bất kỳ bên thứ ba nào, ngay lập tức chấm dứt Tài Khoản và ID Người Dùng của bạn, và xóa hay gỡ bỏ bất kỳ Nội Dung nào liên kết với Tài Khoản và ID Người Dùng của bạn ra khỏi Trang Web. Căn cứ chấm dứt tài khoản có thể bao gồm, nhưng không giới hạn:

+ Vi phạm nội dung hoặc tinh thần của các Điều Khoản Dịch Vụ.

+ Có hành vi gian lận hoặc lợi ích của Chúng tôi.

+ Hành vi sử dụng Tài Khoản cho mục đích phi pháp, gian lận có thể bị báo cho các cơ quan thực thi pháp luật mà không cần thông báo cho bạn.


LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM

- CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG PHẦN MỀM NÀY HOẶC CÁC CHỨC NĂNG TRONG PHẦN MỀM SẼ LUÔN KHẢ DỤNG, CÓ THỂ TRUY CẬP, KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, KỊP THỜI, AN TOÀN, CHÍNH XÁC, HOÀN CHỈNH HAY KHÔNG CÓ LỖI, RẰNG CÁC KHIẾM KHUYẾT, NẾU CÓ, SẼ ĐƯỢC KHẮC PHỤC, HAY RẰNG PHẦN MỀM NÀY HOẶC MÁY CHỦ CUNG CẤP PHẦN MỀM NÀY LÀ KHÔNG CÓ VIRUS.

- BẠN XÁC NHẬN RẰNG BẠN HOÀN TOÀN CHỊU RỦI RO PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG HOẶC VẬN HÀNH PHẦN MỀM VÀ CÁC DỊCH VỤ THEO MỨC ĐỘ TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP.

- Một số khu vực không cho phép loại trừ trách nhiệm đối với những bảo đảm bất thành văn, do đó một số hoặc tất cả tuyên bố loại trừ bên trên có thể không áp dụng cho bạn.

- TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, DÙ LÀ DƯỚI HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG, BẢO ĐẢM, LỖI DO SƠ SUẤT (DÙ LÀ CHỦ ĐỘNG, BỊ ĐỘNG HAY QUY GÁN), TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI SẢN PHẨM HAY TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ HAY NGUYÊN NHÂN KHÁC), HOẶC NGUYÊN NHÂN TỐ TỤNG THEO LUẬT ĐỊNH, LUẬT LỆ, ĐỐI VỚI VIỆC MẤT QUYỀN SỬ DỤNG, MẤT LỢI NHUẬN, DOANH THU, UY TÍN HOẶC TIẾT KIỆM DỰ KIẾN HOẶC ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, VÔ TÌNH, ĐẶC BIỆT HAY HẬU QUẢ NÀO (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở MẤT DỮ LIỆU, GIÁN ĐOẠN DỊCH VỤ, LỖI MÁY TÍNH, ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG HAY THIẾT BỊ DI ĐỘNG) PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HAY KHÔNG THỂ SỬ DỤNG PHẦN MỀM NÀY HOẶC CÁC DỊCH VỤ, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO PHÁT SINH TỪ ĐÓ, NGAY CẢ KHI CHÚNG TÔI ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA NHỮNG THIỆT HẠI ĐÓ.

- QUYỀN DUY NHẤT CỦA BẠN LIÊN QUAN ĐẾN CÁC SỰ CỐ HOẶC SỰ KHÔNG HÀI LÒNG NÀO VỚI CÁC DỊCH VỤ LÀ CHẤM DỨT TÀI KHOẢN CỦA BẠN VÀ NGƯNG SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ.


ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

- Quyền sử dụng Phần mềm này và Các Dịch Vụ có hiệu lực đến khi bị chấm dứt. Quyền sử dụng này sẽ chấm dứt như quy định trong các Điều Khoản Dịch Vụ này hoặc nếu bạn không tuân thủ bất kỳ điều khoản hay điều kiện nào của các Điều Khoản Dịch Vụ này. Trong trường hợp đó, Chúng tôi sẽ không cần thông báo để áp dụng sự chấm dứt đó.

- Bạn đồng ý không:

+ tải lên, đăng tin, gửi email, gửi hoặc cung cấp theo cách khác bất kỳ Nội Dung nào được cho là bất hợp pháp, có hại, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, thù địch, hoặc phân biệt chủng tộc, sắc tộc hoặc các hành động đáng lên án khác;

+sử dụng Các Dịch Vụ để gây hại cho người dùng khác dưới bất kỳ hình thức nào

+ sử dụng Các Dịch Vụ để mạo danh bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào

+ giả mạo các đầu đề hoặc thao túng khác đối với các yếu tố danh định nhằm che giấu nguồn gốc của bất kỳ Nội Dung nào được gửi qua Các Dịch Vụ

+ xóa gỡ bất kỳ thông báo độc quyền nào ra khỏi Phần mềm

+ ử dụng Các Dịch Vụ vì mục đích gian lận

+ tìm cách biên dịch giải mã, thay đổi cấu trúc kỹ thuật, tháo rời hoặc tấn công Các Dịch Vụ (hoặc bất kỳ phần nào của nó), hoặc thủ tiêu hay vượt qua bất kỳ công nghệ mã hóa hay biện pháp bảo mật nào mà Chúng tôi thực hiện liên quan đến Các Dịch Vụ và/hoặc dữ liệu được gửi, xử lý hoặc lưu trữ bởi Phần mềm

+ có bất kỳ hành động nào hay liên quan đến bất kỳ hành vi nào có thể trực tiếp hay gián tiếp làm thiệt hại, vô hiệu, gây áp lực quá mức, hoặc làm suy giảm Dịch Vụ

+ Sử dụng Các Dịch Vụ để xâm phạm quyền riêng tư của người khác hoặc để “lén theo dõi” hoặc quấy rối một người khác.

+Sử dụng Các Dịch Vụ để thu thập hoặc lưu lại dữ liệu cá nhân về người dùng khác liên quan đến hành vi và các hoạt động bị cấm bên trên.

+ Bạn hiểu rằng mọi Nội Dung, cho dù được đăng công khai hay gửi riêng tư, là do người gửi Nội Dung đó hoàn toàn chịu trách nhiệm. Điều này có nghĩa là bạn, chứ không phải Chúng tôi, hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với mọi Nội Dung bạn tải lên, đăng, gửi email, gửi hoặc cung cấp theo hình thức khác thông qua Phần mềm.

+ Bạn xác nhận và đồng ý rằng Chúng tôi có thể truy cập, bảo lưu và tiết lộ thông tin tài khoản của bạn và Nội Dung của bạn nếu luật quy định điều đó hoặc tuân theo lệnh của tòa hoặc theo yêu cầu của bất kỳ cơ quan chính phủ hay cơ quan quản lý nào có thẩm quyền đối với Chúng tôi hoặc vì thiện chí cho rằng sự bảo lưu truy cập hay tiết lộ đó là cần thiết một cách hợp lý để: (a) tuân thủ quy trình pháp lý; (b) thực thi các Điều Khoản Dịch Vụ này; (c) phản hồi một đơn khiếu kiện cho rằng Nội Dung vi phạm quyền của các bên thứ ba; (d) phản hồi yêu cầu của bạn đối với dịch vụ chăm sóc khách hàng; hoặc (e) bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc sự an toàn cá nhân của Chúng tôi, người dùng của Chúng tôi và/hoặc công chúng.


ĐẢM BẢO VÀ CAM ĐOAN CỦA BẠN

- Bạn đảm bảo và cam đoan rằng:

+Bạn sẽ chỉ sử dụng Các Dịch Vụ cho các mục đích hợp pháp và tuân theo các Điều Khoản Dịch Vụ này và mọi điều luật, quy định, quy tắc, chỉ thị, hướng dẫn, chính sách và quy định hiện hành; và

+Bạn sẽ chỉ sử dụng Các Dịch Vụ cho mục đích sử dụng cá nhân từ nhu cầu thực sự của bản thân, hoặc được sự cho phép và ủy quyền của người nào đó để thao tác đăng ký sử dụng dịch vụ giúp cho người đó.

CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

+ Chúng tôi có thể điều chỉnh các Điều Khoản Dịch Vụ này vào bất kỳ lúc nào bằng cách đăng các Điều Khoản Dịch Vụ đã chỉnh sửa lên Phần mềm này. Việc bạn tiếp tục sử dụng Phần mềm này sau khi những thay đổi đó đã được đăng sẽ cấu thành việc bạn chấp nhận các Điều Khoản Dịch Vụ đã chỉnh sửa đó.

+ Bạn không được chuyển nhượng, cấp phép con hay chuyển giao bất kỳ quyền nào đã cấp cho bạn theo đây hoặc lập hợp đồng phụ bất kỳ nghĩa vụ nào của bạn.

+ Không nội dung nào trong các Điều Khoản Dịch Vụ này sẽ cấu thành sự hợp tác, liên doanh hay quan hệ người ủy thác - đại lý giữa bạn và Chúng tôi, cũng không cho phép bạn chịu bất kỳ chi phí hay trách nhiệm pháp lý nào thay mặt Chúng tôi.

- Điều Khoản Dịch Vụ này là một phần không tách rời với Chính Sách Bảo Mật và Quy Định Sử Dụng Phần Mềm của chúng tôi. Xin vui lòng đọc thêm các Chính Sách Bảo Mật và Quy Định Sử Dụng Phần Mềm để hiểu rõ các quy định, điều khoản, chính sách và hướng dẫn của chúng tôi trước khi bạn truy cập Phần mềm và/hoặc đăng ký và/hoặc sử dụng các Dịch Vụ trên Phần mềm của chúng tôi.


TÔI ĐÃ ĐỌC THỎA THUẬN NÀY VÀ ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC QUY ĐỊNH CÓ TRONG NỘI DUNG BÊN TRÊN VÀ BẤT KỲ BẢN CHỈNH SỬA NÀO CỦA NỘI DUNG BÊN TRÊN SAU NÀY. BẰNG VIỆC TIẾP TỤC TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM, TÔI HIỂU RẰNG TÔI ĐANG TẠO RA MỘT CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ MÀ NÓ CÓ GIÁ TRỊ VÀ HIỆU LỰC TƯƠNG TỰ NHƯ CHỮ KÝ TÔI KÝ BẰNG TAY.

Sàn Nha Khoa chuyên vật liệu, dụng cụ, thiết bị nha khoa Online giá rẻ chính hãng TOP 1 Việt Nam. FREESHIP khi mua hàng trên APP và tham gia membership để được giá và dịch vụ ưu đãi nhất thị trường.
Nội dung bài viết

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

GIỎ HÀNG (0 sản phẩm)

Tổng tiền:

sản phẩm: 0