Mỗi 1 triệu trong hóa đơn, quý khách hàng sẽ được mua kèm 

 1 hộp găng tay VGLOVE với giá 145.000/hộp
Ví dụ:
 Với hóa đơn 1.000.000 -> Mua kèm 1 hộp, giá 145k/hộp 
 Với hóa đơn 2.000.000 -> Mua kèm 2 hộp, giá 145k/hộp 
Với hóa đơn 3.000.000 -> Mua kèm 3 hộp, giá 145k/hộp 
Với hóa đơn 4.000.000 -> Mua kèm 4 hộp, giá 145k/hộp 
................. 
Với hóa đơn 10.000.000 -> Mua kèm 1 thùng, giá 1.450.000/thùng

GIỎ HÀNG (0 sản phẩm)

Xem thêm

Tổng tiền:

sản phẩm: 0