CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Tác giả:
Chuyên khoa:

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT


GIỚI THIỆU

Chào mừng bạn đến với phần mềmCLINIC SOFTWARE- Phần mềm quản lí nha khoa (gọi chung là "Phần mềm"). Vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản Dịch Vụ sau đây trước khi tiếp tục truy cập hoặc sử dụng các dịch vụ của Phần mềm, để bạn biết được các quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của mình liên quan đến Công ty cổ phần công nghệ EDENT gọi chung là “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”).


KHI NÀO CHÚNG TÔI SẼ THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN?

Chúng tôi sẽ/có thể thu thập dữ liệu cá nhân về bạn khi:

- bạn đăng ký và/hoặc sử dụng Các Dịch Vụ hoặc truy cập Phần mềm của chúng tôi, hoặc tạo một tài khoản với chúng tôi;

- bạn gửi bất kỳ biểu mẫu nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở bảng đăng ký hoặc các bảng khác liên quan đến bất kỳ tiện ích và dịch vụ nào của chúng tôi, bằng hình thức trực tuyến trên Phần mềm hay dưới hình thức khác;

- bạn ký kết bất kỳ thỏa thuận nào hoặc cung cấp các tài liệu hoặc thông tin khác liên quan đến tương tác giữa bạn với chúng tôi, hoặc khi bạn sử dụng các tiện ích và dịch vụ của chúng tôi;

- bạn tương tác với chúng tôi, chẳng hạn như thông qua các cuộc gọi điện thoại (có thể được ghi âm lại), thư từ, fax, gặp gỡ trực tiếp, các nền ứng dụng truyền thông xã hội và email;

- bạn sử dụng các dịch vụ điện tử của chúng tôi, hoặc tương tác với chúng tôi qua Phần mềm của chúng tôi hoặc sử dụng các dịch vụ trên Phần mềm của chúng tôi. Trường hợp này bao gồm, nhưng không giới hạn, thông qua tập tin cookie mà chúng tôi có thể triển khai khi bạn tương tác với các ứng dụng hoặc Phần mềm của chúng tôi;

- bạn thực hiện các giao dịch thông qua Phần mềm hoặc sử dụng các Dịch Vụ của chúng tôi;

- bạn cung cấp ý kiến phản hồi hoặc gửi khiếu nại cho chúng tôi;

- bạn gửi dữ liệu cá nhân của bạn cho chúng tôi vì bất kỳ lý do gì.

trên đây chỉ là một số trường hợp phổ biến mà chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn, không phản ánh hết toàn bộ các trường hợp mà chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu cá nhân của bạn.

Khi bạn truy cập, sử dụng hoặc tương tác với Phần mềm hoặc các ứng dụng di động của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập những thông tin nhất định bằng cách thức tự động hoặc thụ động dùng các công nghệ khác nhau, các công nghệ này có thể được tải về thiết bị của bạn và có thể thiết lập hoặc sửa đổi cài đăt trên thiết bị của bạn. Chúng tôi chỉ có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý thông tin này cho Các Mục Đích (được định nghĩa dưới đây)


CHÚNG TÔI SẼ THU THẬP NHỮNG DỮ LIỆU GÌ?

Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập bao gồm, nhưng không giới hạn:

- họ tên;

- giới tính;

- ngày tháng năm sinh;

- địa chỉ của bạn;

- phương thức thanh toán của bạn;

- số điện thoại;

- địa chỉ email;

bất kỳ thông tin nào khác về bạn khi bạn đăng nhập và sử dụng Các Dịch Vụ hoặc Phần mềm của chúng tôi, và khi bạn sử dụng Các Dịch Vụ hoặc Phần mềm, cũng như thông tin về việc bạn sử dụng Các Dịch Vụ hoặc Phần mềm của chúng tôi như thế nào; vàdữ liệu tổng hợp về nội dung bạn sử dụng.


CÀI ĐẶT TÀI KHOẢN

Để sử dụng các chức năng nhất định của Các Dịch Vụ, bạn sẽ phải đăng nhập và tạo một tài khoản người dùng, việc này yêu cầu bạn phải gửi dữ liệu cá nhân nhất định. Khi bạn đăng ký và tạo một tài khoản, chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi những thông tin bao gồm nhưng không giới hạn nhất định về bản thân bạn chẳng hạn như tên, họ và tên lót, tuổi, ngày sinh, giới tính, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, giấy tờ tùy thân, số hồ sơ cá nhân của bạn được tạo thành và quản lý bởi các đối tác của chúng tôi, và các thông tin cần thiết khác.


CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN BẠN CUNG CẤP CHO CHÚNG TÔI NHƯ THẾ NÀO?

- để quản lý, điều hành, cung cấp, quản lý việc bạn sử dụng Các Dịch Vụ và/hoặc truy cập Phần mềm của chúng tôi, cũng như quan hệ và tài khoản người dùng của bạn với chúng tôi;

- để quản lý, điều hành, quản trị và cung cấp cho bạn cũng như tạo điều kiện cung cấp Các Dịch Vụ của chúng tôi, bao gồm, nhưng không giới hạn ở ghi nhớ ưu tiên của bạn;

- để điều chỉnh trải nghiệm của bạn thông qua các Dịch Vụ bằng cách hiển thị nội dung theo mối quan tâm và ưu tiên của bạn, cung cấp một phương thức nhanh hơn cho bạn truy cập thông tin tài khoản của bạn và gửi thông tin cho chúng tôi và cho phép chúng tôi liên hệ với bạn, nếu cần;

- để đáp ứng, xử lý, giải quyết hoặc hoàn tất một giao dịch và/hoặc đáp ứng các yêu cầu của bạn đối với các tiện ích và dịch vụ nhất định và thông báo cho bạn về các vấn đề dịch vụ và các hoạt động tài khoản bất thường;

- để thực thi các Điều Khoản Dịch Vụ và Quy Định Sử Dụng của chúng tôi hoặc bất kỳ thỏa thuận giấy phép người dùng cuối nào áp dụng;

- để bảo vệ sự an toàn cá nhân và các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của người khác;

- để nhận dạng và/hoặc xác minh;

- để duy trì và quản lý bất kỳ bản cập nhật phần mềm nào và/hoặc các bản cập nhật khác và sự hỗ trợ có thể được yêu cầu tùy lúc nhằm đảm bảo các Dịch Vụ của chúng tôi hoạt động suôn sẻ;

- để giải quyết hoặc tạo điều kiện dịch vụ khách hàng, thực hiện các chỉ thị của bạn, giải quyết hoặc trả lời bất kỳ thắc mắc nào được gửi bởi (hoặc nhằm được gửi bởi) bạn hoặc thay mặt bạn;

- để liên hệ với bạn qua điện thoại, tin nhắn văn bản và/hoặc tin nhắn fax, email và/hoặc thư hoặc cách thức khác nhằm mục đích quản trị và/hoặc quản lý quan hệ của bạn với chúng tôi hoặc việc bạn sử dụng các Dịch Vụ của chúng tôi, chẳng hạn như nhưng không giới hạn ở việc truyền đạt thông tin hành chính cho bạn liên quan đến các Dịch Vụ của chúng tôi. Bạn xác nhận và đồng ý rằng sự liên lạc như thế của chúng tôi có thể là theo cách gửi thư qua đường bưu điện, tài liệu hoặc thông báo cho bạn, có thể gồm có tiết lộ dữ liệu cá nhân nhất định về bạn để cung cấp các tài liệu đó cũng như trên bao bì/phong bì;

- để thông báo cho bạn khi một người dùng khác đã sử dụng thông tin hoặc tài khoản của bạn để đăng ký sử dụng các Dịch Vụ trên Phần mềm của chúng tôi;

- để tiến hành các hoạt động nghiên cứu, phân tích và phát triển (bao gồm nhưng không giới hạn ở phân tích dữ liệu, khảo sát, phát triển và/hoặc lập đặc tính tiện ích và dịch vụ), để phân tích cách thức bạn sử dụng các Dịch Vụ của chúng tôi, để cải thiện các Dịch Vụ hoặc tiện ích của chúng tôi và/hoặc để cải thiện trải nghiệm khách hàng của bạn;

- để cho phép quảng cáo và các đợt kiểm tra và khảo sát khác, ngoài những hoạt động khác, xác thực quy mô và thành phần của đối tượng người dùng, và hiểu được trải nghiệm của họ với các Dịch Vụ của Phần mềm;

- để đáp ứng các thủ tục pháp lý hoặc để tuân thủ hoặc theo quy định của bất kỳ điều luật hiện hành nào, các yêu cầu của chính phủ hoặc cơ quan quản lý có thẩm quyền của bất kỳ khu vực nào.

- để lập số liệu thống kê và nghiên cứu đáp ứng yêu cầu báo cáo và/hoặc duy trì sổ sách nội bộ hoặc theo quy chế;

- để thực hiện quy trình tìm hiểu và xác minh hoặc các hoạt động sàng lọc khác (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, kiểm tra lý lịch) tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định pháp luật hoặc quản lý hoặc các thủ tục kiểm soát rủi ro của chúng tôi, có thể được pháp luật yêu cầu hoặc có thể đã được chúng tôi áp dụng;

- để kiểm tra các Dịch Vụ của chúng tôi hoặc hoạt động của Phần mềm;

- để ngăn chặn hoặc điều tra bất kỳ hoạt động gian lận, phi pháp, thiếu sót hay hành vi sai trái nào, cho dù có liên quan đến việc bạn sử dụng các Dịch Vụ của chúng tôi hay không hay bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ quan hệ của bạn với chúng tôi, và cho dù có nghi ngờ về những hoạt động bên trên hay không;

- để lưu trữ, lập máy chủ, sao lưu (cho dù là vì mục đích khôi phục sau thảm họa hoặc mục đích khác) đối với dữ liệu cá nhân của bạn, cho dù là trong hay ngoài khu vực của bạn;

bất kỳ mục đích nào mà chúng tôi thông báo cho bạn tại thời điểm xin sự cho phép của bạn. (gọi chung là “các Mục Đích”).

Vì các mục đích mà chúng tôi sẽ hoặc có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn phụ thuộc vào hoàn cảnh hiện có, mục đích đó có thể không xuất hiện bên trên. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết mục đích khác đó tại thời điểm xin sự cho phép của bạn, trừ phi việc xử lý dữ liệu áp dụng mà không có sự đồng ý của bạn là được phép theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân hoặc theo qui định pháp luật.


CHÚNG TÔI BẢO VỆ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG BẰNG CÁCH NÀO?

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật khác nhau để đảm bảo sự an toàn của dữ liệu cá nhân của bạn trên các hệ thống của chúng tôi. Dữ liệu cá nhân của bạn được lưu trữ đằng sau các mạng bảo mật trên các hệ thống của chúng tôi. Chúng tôi sẽ duy trì dữ liệu cá nhân tuân theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân và/hoặc các điều luật hiện hành khác. Có nghĩa là, chúng tôi sẽ hủy hoặc xóa thông tin nhận dạng ra khỏi dữ liệu cá nhân của bạn ngay khi hợp lý để giả định rằng:

- Việc lưu giữ dữ liệu cá nhân đó không còn phục vụ mục đích thu thập dữ liệu cá nhân đó nữa

- Việc lưu giữ không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích hợp pháp hay mục đích kinh doanh nào. Nếu bạn ngưng sử dụng Phần mềm, hoặc quyền của bạn được sử dụng Phần mềm và/hoặc Các Dịch Vụ đã chấm dứt, chúng tôi có thể tiếp tục lưu, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn tuân theo Chính Sách Bảo Mật này và các nghĩa vụ của chúng tôi theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân. Tùy theo luật áp dụng, chúng tôi có thể tiêu hủy dữ liệu cá nhân của bạn một cách an toàn mà không cần thông báo trước cho bạn.

LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM VỀ NGHĨA VỤ BẢO MẬT VÀ CÁC TRANG WEB BÊN THỨ BA

CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO TÍNH BẢO MẬT ĐỐI VỚI DỮ LIỆU CÁ NHÂN VÀ/HOẶC THÔNG TIN KHÁC MÀ BẠN CUNG CẤP TRÊN CÁC TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA. Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật khác nhau để duy trì sự an toàn của dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi lưu giữ hoặc kiểm soát. Dữ liệu cá nhân của bạn được lưu đằng sau các mạng bảo mật trên hệ thống của chúng tôi. Khi bạn đăng ký các dịch vụ, giao dịch, hoặc truy cập dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi đề nghị sử dụng một máy chủ bảo mật. Tất cả dữ liệu cá nhân hoặc thông tin cá nhân bạn cung cấp sẽ được mã hóa vào các cơ sở dữ liệu của chúng tôi để chỉ được truy cập như mô tả bên trên.


ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Chính Sách Bảo Mật này là một phần không tách rời vớiĐiều Khoản Dịch Vụ vàQuy Định Sử Dụng Phần Mềm của chúng tôi. Xin vui lòng đọc thêm các Điều Khoản Dịch Vụ và Quy Định Sử Dụng để hiểu rõ các quy định, điều khoản, chính sách và hướng dẫn của chúng tôi trước khi bạn truy cập Phần mềm và/hoặc đăng ký và/hoặc sử dụng các Dịch Vụ trên Phần mềm của chúng tôi.

TÔI ĐÃ ĐỌC CHÍCH SÁCH NÀY VÀ ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN CÓ TRONG NỘI DUNG BÊN TRÊN VÀ BẤT KỲ BẢN CHỈNH SỬA NÀO CỦA NỘI DUNG BÊN TRÊN SAU NÀY. BẰNG VIỆC TIẾP TỤC TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM, TÔI HIỂU RẰNG TÔI ĐANG TẠO RA MỘT CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ MÀ NÓ CÓ GIÁ TRỊ VÀ HIỆU LỰC TƯƠNG TỰ NHƯ CHỮ KÝ TÔI KÝ BẰNG TAY.

GIỎ HÀNG (0 sản phẩm)

Tổng tiền:

sản phẩm: 0